Concursul de creativitate in fizica si tehnologii "Stefan Procopiu"
 • Home
 • Editia 2020
 • Sectiuni
 • Evaluare
 • Editii
 • Press & Media
 • Anunturi
 • Cautare
Argumente pedagogice
Dictionar metodic
A. Olar, Bionica
Mecatronica si integronica
Monografiile concursului
Galeriile concursului
Initiatori
Elevi participanti
Galerie foto
Īntrebari si raspunsuri - convorbiri metodice, puncte de vedere
Chestionar
Coordonatori metodici ai sectiunilor
Forum
Contact
Accesari : 571890
Miercuri, 03 Iunie, 2020
Actualizare: 28 aprilie 2020

 


     PROIECT

 

TITLUL PROIECTULUI - Tabăra de Fizica Creativa

           „FIZICA ESTE INFORMAŢIE, IMAGINAŢIE ŞI INOVAŢIE”

SCOPUL PROIECTULUI

1. Stimularea creativităţii elevilor, creşterea interesului lor pentru studiul fizicii.
2. Evidenţierea importanţei profesiilor tehnice în etapa actuală a dezvoltării economice a societăţii
3. Dezvoltarea instrumentelor de proiectare şi evaluare în concordanţă cu „Teoria inteligenţelor multiple” a lui H. Gardner – fiecare elev este unic şi reprezintă o valoare.

JUSTIFICAREA (MOTIVAŢIA/ARGUMENTAREA) PROIECTULUI

Misiunea şcolii este de a modela, încuraja şi determina elevii să acumuleze cunoştinţe, să-şi dezvolte personalitatea şi să îşi aleagă cea mai potrivită carieră. Activităţile de învăţare a elevilor, concursurile şcolare, activităţile în centre de cercetare trebuie să ţină seama de individualitatea fiecărui elev, de profilul intelectual dominant şi de aptitudinile specifice. Concursul de Fizică Creativă „Ştefan Procopiu” se bucură de o mare popularitate în rândul elevilor şi profesorilor, regulamentul concursului fiind bazat pe „Teoria inteligenţelor multiple” a lui H. Gardner.
        În cadrul Taberei se vor desfăşura activităţi în funcţie de tipurile de inteligenţă prevăzute în „Teoria inteligenţelor multiple” a lui H. Gardner, conform secţiunilor Concursului de Fizică Creativă „Ştefan Procopiu”. Elevii vor desfăşura activităţi creative, aplicative şi proiecte pe calculator. Profesorii participanţi vor fi abilitaţi în tehnicile de evaluare şi stabilire a subiectelor la cele şapte secţiuni (lucrări scrise, referate pe teme ştiinţifice, grupuri de cooperare, compoziţii pe teme ştiinţifice <artă fotografică, teatrală, film, eseuri>, tehnici de laborator, fizică aplicată şi fizică pe calculator.

OBIECTIVELE PROIECTULUI :

 1. stimularea creativităţii, a capacităţii de analiză şi explicare a fenomenelor fizice;
 2. identificarea unor fenomene fizice în natură, reprezentarea lor în imagini fotografice, scenarii, filme sau realizarea lor cu ajutorul unor dispozitive experimentale;
 3. realizarea unui schimb de experienţă între participanţi privind activităţile de cercetare realizate anterior
 4. informarea elevilor şi profesorilor referitor la problemele actuale ale energeticii şi necesitatea cercetării în etapa actuală.

 

GRUP TINTA – elevi şi profesori de fizică din învăţământul gimnazial şi liceal

DURATA – 15-21 iunie 2009

 

PARTENERI:  

1. Universitatea „Al. I. Cuza”- Iaşi - Facultatea de Fizică - Prof. Univ. Dr. Florin Ovidiu Călţun - prodecan
2. Universitatea „Ovidius”- Facultatea de Fizică, Chimie, Electrotehnică şi Tehnologia Petrolului - Prof. Univ. Dr. Mihai Gîrţu – prodecan, Lector Dr. Camelia Oprea, Lector Dr. Florin Moscalu
3. Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi – conf. Univ. Dr. ing. Gheorghe Prisăcaru
4. Comisia Naţionala a Concursului de Fizica Creativă „Ştefan Procopiu”
5. Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa – Inspector General prof. Marian Sîrbu, Inspector fizică prof. Anton Pantelimon, Inspector activităţi educative prof. Mari Mrejeru
6. SIND România Năvodari –prof. Octavian Rusu –Director educativ- Tabara Navodari , Matei Ştefan –Director  Tabara Năvodari

STRATEGIA PROIECTULUI

 1. Organizarea de grupe de elevi pentru cele şapte secţiuni de activitate şi desemnarea coordonatorilor de secţiune;
 2. Întâlniri cu profesorii interesaţi de evaluarea şi proiectarea conform Teoriei inteligenţelor multiple”;
 3. Dezbateri pe marginea regulamentului Concursului de Fizică Creativă „Ştefan Procopiu” şi a metodelor de evaluare în funcţie de inteligenţe – aptitudini;
 4. Prezentarea proiectelor realizate de elevi în timpul Taberei sau anterior;
 5. Întâlniri cu profesori universitari pe tema crizei energetice, necesitatea cercetării, piaţa muncii şi profesiile aplicative.

Calendar de desfăşurare:
Ziua 1: sosirea participanţilor şi organizarea pe secţiuni
Ziua 2 – ziua 5 : realizarea de activităţi conform profilului secţiunii – 4 -5ore/zi
Ziua 6: prezentarea proiectelor, evaluarea activităţii din tabără
Ziua 7: încheierea activităţii
       În fiecare zi se vor organiza întâlniri cu profesorii pentru dezbateri referitoare la proiectare şi evaluare, considerând fiecare elev o individualitate, rolul fizicii în condiţiile actuale, necesitatea adaptării şcolii la noile condiţii din societatea de azi. ( 2-3 ore /zi )

RESURSELE PROIECTULUI

Umane:
Prof. Univ. Dr. Florin Ovidiu Călţun
Prof. Univ. Dr. Mihai Gîrţu,
Lector Dr. Camelia Oprea,
Lector Dr. Florin Moscalu
Conf. Univ. Dr. ing. Gheorghe Prisăcaru
Prof. Iulian Leahu – Şc. „Al. Cel Bun” Iaşi
Prof. Mihai Keller – Lic. „G.Ibrăileanu” Iaşi
Prof. Ionel Hăulică – Gr.Şc. Metalurgic Galaţi
Prof. Mariana Dragomir – C.N. „B.P.Haşdeu” Buzău
Prof. Eugen Oniciuc – „C.N.” Iaşi
Prof. Daniela Drăgan – Şc. „Al. Cel Bun” Iaşi
Prof. Valerica Baban – Liceul Teoretic „Ovidius” Constanţa
Prof. Zevri Leila – Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Constanţa
Prof. Mincu Mariela – Şc. „Mihai Viteazu” Constanţa
Prof. Petre Doina – Gr. Şc. „Lazăr Edeleanu” Năvodari
Prof.Sorina Maria Leu-Liceul Teoretic „Ovidius” Constanta
Prof. Drăghici Sorina – Şc. „Aurel Vlaicu” Constanţa
Prof. Octavian Rusu – C.N. Sf. Sava Bucuresti
Prof. Trache Alina – Liceul Teoretic „Ovidius” Constanţa
Prof. Niţu Alina -  – Liceul Teoretic „Ovidius” Constanţa
Prof. Dumitru Adrian  – Liceul Teoretic „Ovidius” Constanţa

Materiale:

 1. reţea de calculatoare conectate la internet în incinta Taberei  Năvodari
 2. calculatoare şi videoproiectoare

Financiare:
Conform Regulamentului Taberelor pentru tineret se acordă gratuitate unui profesor însoţitor la zece elevi.
Costul cazării şi a celor trei mese pe zi este 55 RON. Numărul estimativ al elevilor este de 200 şi al profesorilor este de 50.
Cheltuieli de organizare (cd-uri, tipărire de afişe, fotografii, diplome de participare, cazarea invitaţilor) aproximativ 4000 RON.

EVALUARE

Pe etape – la sfârşitul fiecărei zile profesorul coordonator de secţiune va monitoriza faza în care se află proiectele
                   Finala – ziua 6 – prezentare de proiecte , concluzii.

DISEMINARE  / MEDIATIZARE

          Toate informaţiile privind organizarea şi desfăşurarea taberei, precum şi concluziile vor fi postate pe site-urile: www.concursul-procopiu.ro, www.quarq.ro, www.tabara-navodari.ro
          Mass-media va fi informată cu privire la scopul şi desfăşurarea Taberei de Fizică Creativă.

DURABILITATE / CONTINUITATE

          Organizatorii intenţionează să facă din această activitate o permanenţă a vacanţelor de vară ale elevilor, în spiritul stimulării creativităţii  şi  orientării lor spre  profesii tehnice, aplicative. În perioada taberei pot avea loc şi cursuri de abilitare şi formare destinate profesorilor de fizică.

 

          Inspector General                            Inspector Fizică                    Inspector activităţi educative
          Prof. Marian Sîrbu                      Prof. Anton Pantelimon                    Prof. Mari Mrejeru
           I.S.J. Constanţa                                   I.S.J. Constanţa                              I.S.J. Constanţa

 

Prof. Coordonator,
Sorina Maria Leu,
Liceul Teoretic „Ovidius” Constanţa

 

Organizare si desfasurare
Parteneriate & Programe comune
Primii pasi in cercetarea stiintifica - program de initiere a elevilor
Etapa judeteana, Iasi 2020
Etapa interjudeteana, Mamaia 5 - 7 iunie 2020
Tabara de creativitate stiintifica a Concursului "Stefan Procopiu"
Site-uri recomandate
Link

Site coordonat de :
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi)      Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi)
Realizatori: prof. Mihai Keller(Iasi), prof. Irina Frunza(Iasi), prof. Adriana Amazilitei(Iasi), prof. Magdalena Postolache(Iasi)
2006-2020 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu"
site gazduit de mxhost.ro (http://www.mxhost.ro)