Concursul de creativitate in fizica si tehnologii "Stefan Procopiu"
 • Home
 • Editia 2020
 • Sectiuni
 • Evaluare
 • Editii
 • Press & Media
 • Anunturi
 • Cautare
Argumente pedagogice
Dictionar metodic
A. Olar, Bionica
Mecatronica si integronica
Monografiile concursului
Galeriile concursului
Initiatori
Elevi participanti
Galerie foto
Īntrebari si raspunsuri - convorbiri metodice, puncte de vedere
Chestionar
Coordonatori metodici ai sectiunilor
Forum
Contact
Accesari : 571890
Miercuri, 03 Iunie, 2020
Actualizare: 28 aprilie 2020

 

SECŢIUNEA a II-a
TEHNICI DE LABORATOR

Disciplina

Denumirea Secţiunii

Fizică

TEHNICI DE LABORATOR - FIZICĂ

Mecatronică

TEHNICI DE LABORATOR - MECATRONICĂ

Electronică

TEHNICI DE LABORATOR - ELECTRONICĂ

Electrotehnică

TEHNICI DE LABORATOR - ELECTROTEHNICĂ

Se propun elevilor, în relaţie cu o anumită temă, cu datele experimentale culese, sarcini experimentale şi sarcini teoretice de tipul:

 1. Probleme-întrebări cu soluţie unică – de gândire convergentă (incluzând răspunsuri la alegere, cu justificarea alegerii);
 2. Probleme-întrebări cu soluţii multiple - de tipul: test de perspicacitate, testul utilizărilor neobişnuite, testul consecinţelor, test de compoziţie, testul îmbunătăţirilor, test de desen, test de creaţie cu număr limitat de obiecte, testul claselor, testul asemănărilor şi deosebirilor etc.;
 3. Sarcini de activitate practică (la limita între categoriile menţionate anterior) – evidenţierea unor fenomene fizice, determinări experimentale ale unor proprietăţi fizice, verificarea experimentală a unor enunţuri (legi, reguli, proceduri), descoperirea unor caracteristici fizice (invarianţi, legi, reguli, proceduri);
 4. Întrebări structurate - investigaţii de fenomene, metode, relaţii;
 5. Eseu structurat - aplicaţii/ extinderi ale temei;
 6. Eseu liber - evocări ale experienţelor ştiinţifice personale, jurnal de observaţii, povestiri din imaginaţie dezvoltând itemi ai testului etc.;
 7. Sarcini de lucru rezolvate cu ajutorul calculatorului şi altele.

În particular, pentru TEHNICI DE LABORATOR - Mecatronică:

1. Se propun elevilor sarcini de lucru privind:
- mecatronică virtuală,
- utilizarea softurilor educaţionale: FluidSIM P4 (demo) şi FluidSIM H4 (demo).
- montaj, reglare, diagnosticare, evaluare etc.,
- utilizarea unor echipamente mecatronice reale,
- rezolvarea unei aplicaţii practice propuse în concurs etc.
2. Probele propuse vor conţine aplicaţii ce vor include scheme funcţionale/ de comandă/ de acţionare. Numărul de senzori şi/ sau limitatoare electrice sau alte componente electrice nu se limitează.
3. Probele vor avea la bază o aplicaţie practică din mecatronică şi vor fi structurate pe două componente, pe o durată totală de trei ore:
- o componentă care va presupune realizarea unor anumite subiecte cu ajutorul calculatorului, prin utilizarea soft-ului pus la dispoziţie (FluidSIM P4 - demo şi FluidSIM H4 - demo), pe o durată de 1,5 ore;
- o componentă care va presupune redactarea referatului, conform indicaţiilor de pe biletul de concurs, adică rezolvarea subiectelor ce nu au făcut obiectul primei componente, respectiv prelucrarea, interpretarea, evaluarea etc. a informaţiilor şi soluţiilor stabilite/ acceptate în cadrul primei componente. Durata acestei componente va fi de 1,5 ore.
4. Probele/ subiectele pot conţine sarcini de fizică (explicit sau implicit) – vezi exemplele ataşate: Probă practică pentru clasa a XI-a si Probă practică pentru clasa a XII-a.
5. Bibliografia minimală pentru liceul tehnologic este:
- Dick, D., ş.a., Mecatronică, Manual pentru clasa a XI-a, Editura Delta Publishing House, Bucureşti, 2004.
- Dick, D., ş.a., Mecatronică, Îndrumar pentru lucrări de laborator clasa a XI-a, Editura Delta Publishing House, Bucureşti, 2005.
- Frandoş, S., Robe, M., Stan, S., (coordonatori), ş.a., Mecatronică, Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria Delta Publishing House, Bucureşti, 2006.
- Noia, R., Organe de maşini şi mecanisme, Manual pentru clasa a XI-a, Editura Sigma, Bucureşti, 2002.
- Manualul de utilizare al softului FluidSIM P 4 – FESTO.
- Manualul de utilizare al softului FluidSIM H 4 – FESTO.

Organizare si desfasurare
Parteneriate & Programe comune
Primii pasi in cercetarea stiintifica - program de initiere a elevilor
Etapa judeteana, Iasi 2020
Etapa interjudeteana, Mamaia 5 - 7 iunie 2020
Tabara de creativitate stiintifica a Concursului "Stefan Procopiu"
Site-uri recomandate
Link

Site coordonat de :
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi)      Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi)
Realizatori: prof. Mihai Keller(Iasi), prof. Irina Frunza(Iasi), prof. Adriana Amazilitei(Iasi), prof. Magdalena Postolache(Iasi)
2006-2020 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu"
site gazduit de mxhost.ro (http://www.mxhost.ro)