Concursul de creativitate in fizica si tehnologii "Stefan Procopiu"
 • Home
 • Editia 2020
 • Sectiuni
 • Evaluare
 • Editii
 • Press & Media
 • Anunturi
 • Cautare
Argumente pedagogice
Dictionar metodic
A. Olar, Bionica
Mecatronica si integronica
Monografiile concursului
Galeriile concursului
Initiatori
Elevi participanti
Galerie foto
Īntrebari si raspunsuri - convorbiri metodice, puncte de vedere
Chestionar
Coordonatori metodici ai sectiunilor
Forum
Contact
Accesari : 571889
Miercuri, 03 Iunie, 2020
Actualizare: 28 aprilie 2020

 


TRĂSĂTURI PSIHOCOMPORTAMENTALE
ALE PROFILURILOR CREATIVE
(CATEGORII DE PERFORMANŢĂ CREATIVĂ)
SPECIFICE STUDIULUI FIZICII ŞI TEHNOLOGIILOR ÎN ŞCOALĂ


„Înţelegerea este ţinta şi ea trebuie atinsă din perspective multiple”(H. Gardner)


Caracterul diferenţiat al profilurilor psihocomportamentale specifice studiului fizicii este rezultanta varietăţii aptitudinilor şi atitudinilor implicate într-o activitate creativă, a „nivelului operaţional al acestor componente diferit de la un elev la altul” şi, mai ales, „a modului în care ele sunt corelate şi orientate, a modului în care sistemul devine emergent” (Popescu-Neveanu, P., 1978).
Profilurile creative ale elevilor implicaţi într-o anumită activitate de învăţare a fizicii vor prezenta aranjamente individuale ale variabilelor:
a) gândire ştiinţifică (aptitudini pentru domeniu);
b) gândire creativă;
c) interese şi motivaţie intrinseci;
d) profilul de inteligenţe multiple.
Fiecare profil creativ poate fi descris printr-un „mozaic” de tipuri de aptitudini şi atitudini creative şi trăsături de personalitate distincte de la un elev la altul, multiple (în interacţiune) şi discrete (relativ independente). Formele particulare ale asamblării acestora la vârstele şcolare sunt specifice:

Tabelul 1

Profiluri creative

Dominante aptitudinale

 • Spirit de observaţie şi perspicacitate
 • Sensibilitate la probleme
 • Senzitivitate perceptivă
 • Fluiditate asociativă
 • Flexibilitate spontană
 • Flexibilitate adaptivă
 • Gândire flexibilă, speculativă
 • Sensibilitate la probleme
 • Flexibilitate spontană
 • Flexibilitate adaptivă
 • Flexibilitate de redefinire
 • Elaborare
 • Capacitatea de a investiga teoretic
 • Sensibilitate la probleme
 • Gândire teoretică
 • Fluiditate ideativă
 • Flexibilitate adaptivă
 • Elaborare
 • Capacitatea de a investiga experimental
 • Gândire experimentală
 • Senzitivitate perceptivă
 • Sensibilitate la probleme
 • Fluiditate asociativă
 • Flexibilitate adaptivă
 • Elaborare
 • Inventivitate
 • Sensibilitate la probleme
 • Fluiditate ideativă, asociativă, expresională
 • Flexibilitate adaptivă, de redefinire
 • Elaborare
 • Capacitatea de a adecva soluţiile problemelor la realitate
 • Sensibilitate la probleme
 • Senzitivitate perceptivă
 • Gândire tehnică
 • Flexibilitate adaptivă, de redefinire
 • Elaborare
 • Imaginaţie ştiinţifică anticipativă
 • Sensibilitate la probleme
 • Imaginaţie creativă, fantezie
 • Fluiditate ideativă, asociativă, expresională
 • Flexibilitate spontană, adaptivă, de redefinire
 • Elaborare
 • Originalitatea gândirii ştiinţifice
 • Sensibilitate la probleme
 • Gândire nonconformistă
 • Fluiditate asociativă
 • Flexibilitate de redefinire
 • Umor în comunicare

Trăsături psihocomportamentale ale profilurilor (prototipurilor) creative (categorii de performanţă creativă) specifice studiului fizicii

Propunem un set (orientativ) de constructe psihocomportamentale pentru identificarea şi cultivarea profilurilor creativităţii ştiinţifice specifice studiului fizicii în şcoală:

Spirit de observaţie şi perspicacitate
Prototipul/ Diploma: ARHIMEDE

Sinonime: agerime, pătrundere, isteţime, subtilitate, ascuţimea minţii, fler, intuiţie.
Spiritul de observaţie este calitatea gândirii de a percepe aspecte (însuşiri, cauze, corelaţii) mai puţin sesizabile ale fenomenelor observate, de a surprinde rapid şi precis semnificaţii (relaţii).
Perspicacitatea, situată între gândirea logică (convergentă) şi gândirea creativă (divergentă), reprezintă:

Spiritul de observaţie şi perspicacitatea sunt corelate cu un complex de aptitudini şi atitudini creative:

 

Gândire flexibilă
Prototipul/ Diploma: NICOLAI COPERNIC

Sinonime: gândire speculativă, plasticitatea, supleţea gândirii - opusul rigidităţii, stereotipiei în gândire.
Gândirea flexibilă (spontană, adaptivă, de redefinire) presupune:

Gândirea flexibilă, speculativă se corelează cu un complex de aptitudini şi atitudini creative:

Gândire teoretică
Prototipul/ Diploma: ISAAC NEWTON

Sinonime: gândire analitică, ştiinţifică.
Profilul teoreticianului/ gândirii teoretice presupune:

Gândirea teoretică se corelează cu alte aptitudini şi trăsături creative:

 

Gândire experimentală
Prototipul/ Diploma: GALILEO GALILEI

Sinonime: gândire ipotetică, empirică.
Gândirea empirică, experimentală se raportează la capacitatea de a transpune ideile, enunţurile ştiinţifice în plan experimental, în scopul întemeierii lor experimentale: a) descoperirea (stabilirea, introducerea) unor concepte ştiinţifice noi; b) validarea (demonstrarea, testarea, confirmarea) experimentală a noţiunilor şi enunţurilor stabilite.
Profilul experimentatorului/ priceperii de a experimenta presupune:

Priceperea de a experimenta se corelează cu aptitudini şi trăsături ca:

 

Inventivitate ştiinţifică
Prototipul/ Diploma: THOMAS ALVA EDISON

Sinonime: ingeniozitate, productivitatea gândirii ştiinţifice.
Inventivitatea ştiinţifică presupune:

Inventivitatea ştiinţifică se asociază cu:

 

Aptitudini tehnice
Prototipul/ Diploma: HENRI COANDĂ

Sinonime: dibăcie, dexteritate, îndemânare, ingeniozitate, gândire tehnică.
Profilul gândirii/ aptitudinilor tehnice se referă la capacitatea de a adecva soluţiile problemelor la realitate (aplicabilitatea, plauzibilitatea gândirii ştiinţifice) şi presupune capacităţi cum sunt:

Aptitudinile tehnice se corelează cu aptitudini şi trăsături ca:

 

Imaginaţie ştiinţifică anticipativă
Prototipul/ Diploma: JULES VERNE

Sinonime: imaginaţie creativă - invenţie, născocire, ficţiune, plăsmuire, fantezie etc.
Imaginaţia ştiinţifică anticipativă – „o sinteză specifică între gândirea ştiinţifică şi abandonarea imaginativă” (M.V. Covington) - se referă la capacitatea de a configura cunoştinţele ştiinţifice în imagini noi, îmbogăţite cu experienţa afectivă proprie.
Imaginaţia ştiinţifică anticipativă presupune:

Imaginaţia ştiinţifică anticipativă se asociază cu:

 

Originalitatea gândirii ştiinţifice
Prototipul/ Diploma: ALBERT EINSTEIN

Sinonime: nonconformism (în gândire), trăsătură definitorie pentru creativitate.
Gândirea originală este calitatea gândirii:

Gândirea originală se asociază cu:

 

Aptitudini speciale pentru fizică şi tehnologii
Prototipul/ Diploma: ŞTEFAN PROCOPIU

Cumulează (armonizează) criteriile anterioare, la niveluri înalte ale procesului şi produsului creativ.

Vezi: Landau, E., Psihologia creativităţii, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1979; Stoica, A., Creativitatea elevilor. Posibilităţi de cunoaştere şi educare, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1983; Popescu-Neveanu, P., Dicţionar de psihologie, Ed. Albatros, Bucureşti 1978; Oprescu, V., Dimensiunea psihologică a pregătirii profesorului, Ed. Scrisul Românesc, Craiova 1983.

Iulian Leahu (1997)
Preluat în Leahu, I. şi Davidescu, D.C. (2007),
„Învăţarea creativă prin lecţiile de fizică”, M.E.C./ P.I.R., Bucureşti

Organizare si desfasurare
Parteneriate & Programe comune
Primii pasi in cercetarea stiintifica - program de initiere a elevilor
Etapa judeteana, Iasi 2020
Etapa interjudeteana, Mamaia 5 - 7 iunie 2020
Tabara de creativitate stiintifica a Concursului "Stefan Procopiu"
Site-uri recomandate
Link

Site coordonat de :
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi)      Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi)
Realizatori: prof. Mihai Keller(Iasi), prof. Irina Frunza(Iasi), prof. Adriana Amazilitei(Iasi), prof. Magdalena Postolache(Iasi)
2006-2020 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu"
site gazduit de mxhost.ro (http://www.mxhost.ro)