Concursul de creativitate in fizica si tehnologii "Stefan Procopiu"
  • Home
  • Editia 2020
  • Sectiuni
  • Evaluare
  • Editii
  • Press & Media
  • Anunturi
  • Cautare
Argumente pedagogice
Dictionar metodic
A. Olar, Bionica
Mecatronica si integronica
Monografiile concursului
Galeriile concursului
Initiatori
Elevi participanti
Galerie foto
Īntrebari si raspunsuri - convorbiri metodice, puncte de vedere
Chestionar
Coordonatori metodici ai sectiunilor
Forum
Contact
Accesari : 571889
Miercuri, 03 Iunie, 2020
Actualizare: 28 aprilie 2020

 


REGULAMENTUL CONCURSULUI DE CREATIVITATE „ŞTEFAN PROCOPIU” (FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII)

Anexa 7. STABILIREA DIPLOMELOR

(Instrucţiuni privind utilizarea programului pentru prelucrarea computerizată
a punctajelor obţinute de concurenţi şi stabilirea Diplomelor acordate)

Programul poate fi descărcat de către utilizatori.
Explicaţii şi informaţii suplimentare pot fi solicitate prof. Mihai Keller, mihaikx62@yahoo.com

1. Criterii de stabilire a Diplomelor

Punctajele obţinute de concurenţi la subiectele S1 - S9 ale probelor Concursului la Secţiunile I-III), respectiv, punctajele obţinute pe baza criteriilor de evaluare C1-C19 la Secţiunile IV-VIII se înscriu în foile de înregistrare a rezultatelor repartizate pe Diplome (categorii de performanţă).
Selecţia punctajelor N = Nm + cδ pentru care se acordă Diplome pleacă de la media punctajelor (Nm) la care se adaugă deviaţia standard (δ - funcţia STDEVP) înmulţită cu un anumit coeficient (c).
Pentru stabilirea Diplomelor, programul adoptă următorii coeficienţi c:


 

Coeficientul c poate fi modificat în Comisia de validare a rezultatelor, pe baza unor aprecieri asupra adecvării probelor, a obiectivităţii în notare etc.
Diploma Einstein (originalitatea lucrării) este punctată pentru lucrările cu grad ridicat de originalitate.
În caz de egalitate a punctajelor pentru o anumită lucrare în coloanele corespunzătoare Diplomelor, programul premiază punctajul relativ cel mai ridicat (din coloana cu valoarea medie cea mai mică).

2. Structura unui fişier

Se folosesc fişiere separate pentru fiecare Secţiune a Concursului. Rezultatele sunt ierarhizate, separat, pe clase, la Secţiunile I-IV unde probele se bazează pe programele şcolare sau sunt ierarhizate pe niveluri (gimnaziu, liceu) la Secţiunile V-VIII unde probele nu sunt limitate de programele şcolare.
Fiecare fişier are două foi de lucru (ca în figura următoare):

În prima foaie de lucru sunt prezentate şi informaţii punctuale (COMMENT-uri) privind rolul unui element utilizat în prelucrarea/ prezentarea datelor şi modul de lucru, ca explicaţii utile pentru alţi utilizatori.IMPORTANT!

3. Introducerea datelor

Datele se introduc în prima foaie de lucru, fie manual, fie în bloc, prin Copy/ Paste Values dintr-un fişier Excel cu o structură similară (în a doua foaie de lucru nu se introduc date şi punctaje, ele fiind preluate automat din prima foaie):

4. Prelucrarea şi afişarea datelor

Programul sortează lista participanţilor/ lucrărilor prezentate la o anumită Secţiune în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute la Diploma Procopiu (Pr).Acest punctaj reprezintă suma punctajelor obţinute la cele trei diplome atribuite secţiunii respective (de exemplu, Ne, Ar, Co, la Secţiunea „Lucrări scrise”):


5. Stabilirea diplomelor

Programul computerizat de stabilire a Diplomelor poate propune mai mult de o Diplomă pentru o lucrare prezentată (dacă distribuţiile rezultatelor au deviaţii standard şi valori medii egale. În cazuri rare, la deviaţii standard mari este posibil ca programul să nu facă propuneri pentru Diploma Procopiu, iar la deviaţii standard sunt foarte mici este posibil să propună prea multe Diplome pentru o lucrare. Comisia de validare a rezultatelor decide în aceste cazuri care vor fi Diplomele acordate, în funcţie de judecăţi asupra validităţii evaluării, menţionând în coloana DIPLOME ACORDATE simbolurile corespunzătoare. Este importantă scrierea corectă a acestor simboluri în coloană (Ar, Co, Ga, Ne etc.), întrucât ele permit marcajul corespunzător în cea de-a doua foaie de lucru (formatarea condiţionată este sensibilă la grupul de caractere ales).

6. Afişarea rezultatelor

În cea de a doua foaie de lucru sunt indicate Diplomele acordate (vezi figura următoare). Toate datele sunt preluate automat din foaia de lucru nr. 1, cu excepţia numărului de ordine, care începe cu 1 (şi nu mai corespunde numărului lucrării sau numărului de participare). Dimensiunile rândurilor/ coloanelor se pot ajusta pentru o mai bună vizibilitate (necesară în cazul grupurilor, autorilor colectivi, titlurilor de lucrări etc.). După ce se ascund rândurile goale, se pot trece în subsol datele privind comisia de concurs.
Formatul pe care îl prezentăm în continuare se utilizează pentru secţiunile I-IV. Pentru secţiunile V-VIII, formatul utilizat are în plus o coloană pentru titlul lucrării, modul de lucru fiind identic.

Prof. Iulian Leahu, Şcoala „Al. cel Bun” Iaşi
Prof. Mihai Keller, Liceul Teoretic „G. Ibrăileanu” Iaşi

 

Organizare si desfasurare
Parteneriate & Programe comune
Primii pasi in cercetarea stiintifica - program de initiere a elevilor
Etapa judeteana, Iasi 2020
Etapa interjudeteana, Mamaia 5 - 7 iunie 2020
Tabara de creativitate stiintifica a Concursului "Stefan Procopiu"
Site-uri recomandate
Link

Site coordonat de :
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi)      Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi)
Realizatori: prof. Mihai Keller(Iasi), prof. Irina Frunza(Iasi), prof. Adriana Amazilitei(Iasi), prof. Magdalena Postolache(Iasi)
2006-2020 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu"
site gazduit de mxhost.ro (http://www.mxhost.ro)