Concursul de creativitate in fizica si tehnologii "Stefan Procopiu"

Argumente pedagogice
Dictionar metodic
A. Olar, Bionica
Mecatronica si integronica
Monografiile concursului
Galeriile concursului
Initiatori
Elevi participanti
Galerie foto
Īntrebari si raspunsuri - convorbiri metodice, puncte de vedere
Chestionar
Coordonatori metodici ai sectiunilor
Forum
Contact
Accesari : 470314
Vineri, 15 Decembrie, 2017
Actualizare: 22 octombrie 2017

 


REGULAMENTUL CONCURSULUI DE CREATIVITATE „ŞTEFAN PROCOPIU” (FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII)

Anexa 7. STABILIREA DIPLOMELOR

(Instrucţiuni privind utilizarea programului pentru prelucrarea computerizată
a punctajelor obţinute de concurenţi şi stabilirea Diplomelor acordate)

Programul poate fi descărcat de către utilizatori.
Explicaţii şi informaţii suplimentare pot fi solicitate prof. Mihai Keller, mihaikx62@yahoo.com

1. Criterii de stabilire a Diplomelor

Punctajele obţinute de concurenţi la subiectele S1 - S9 ale probelor Concursului la Secţiunile I-III), respectiv, punctajele obţinute pe baza criteriilor de evaluare C1-C19 la Secţiunile IV-VIII se înscriu în foile de înregistrare a rezultatelor repartizate pe Diplome (categorii de performanţă).
Selecţia punctajelor N = Nm + cδ pentru care se acordă Diplome pleacă de la media punctajelor (Nm) la care se adaugă deviaţia standard (δ - funcţia STDEVP) înmulţită cu un anumit coeficient (c).
Pentru stabilirea Diplomelor, programul adoptă următorii coeficienţi c:


 

 • c = 2 pentru Diploma Procopiu – sunt selectate rezultatele cuprinse în regiunea de 2,5% din zona rezultatelor excelente (echivalentă premiilor I acordate la alte concursuri);
 • c în intervalul [1, 2] pentru celelalte Diplome (Ar, Co, Ne, Ga etc.) – sunt selectate rezultate cuprinse în regiunea de 13,5% din zona rezultatelor foarte bune (echivalentă premiilor II şi III acordate la alte concursuri);
 • c = 0,5 pentru celelalte Diplome (Ar, Co, Ne, Ga etc.) – sunt selectate rezultate până la aproximativ 27% dintre lucrările prezentate (echivalent cu menţiunile acordate la alte concursuri). Programul pentru stabilirea Diplomelor are valoarea implicită a coeficientului c =0,5.

Coeficientul c poate fi modificat în Comisia de validare a rezultatelor, pe baza unor aprecieri asupra adecvării probelor, a obiectivităţii în notare etc.
Diploma Einstein (originalitatea lucrării) este punctată pentru lucrările cu grad ridicat de originalitate.
În caz de egalitate a punctajelor pentru o anumită lucrare în coloanele corespunzătoare Diplomelor, programul premiază punctajul relativ cel mai ridicat (din coloana cu valoarea medie cea mai mică).

2. Structura unui fişier

Se folosesc fişiere separate pentru fiecare Secţiune a Concursului. Rezultatele sunt ierarhizate, separat, pe clase, la Secţiunile I-IV unde probele se bazează pe programele şcolare sau sunt ierarhizate pe niveluri (gimnaziu, liceu) la Secţiunile V-VIII unde probele nu sunt limitate de programele şcolare.
Fiecare fişier are două foi de lucru (ca în figura următoare):

 • INREGISTRARE REZULTATE – unde se introduc datele despre concurenţi, lucrări, punctajele obţinute, se prezintă punctajele prelucrate pe Diplome şi sunt stabilite Diplomele care se pot acorda;
 • AFISARE REZULTATE - pentru afişarea corespunzătoare a rezultatelor finale, a Diplomelor acordate.

În prima foaie de lucru sunt prezentate şi informaţii punctuale (COMMENT-uri) privind rolul unui element utilizat în prelucrarea/ prezentarea datelor şi modul de lucru, ca explicaţii utile pentru alţi utilizatori.IMPORTANT!

 • Ştergerea sau adăugarea de rânduri/ coloane, modificarea conţinutului prin Copy/ Paste, modificarea formatării, ştergerea accidentală a formulelor pot cauza erori în prelucrarea şi prezentarea datelor.
 • Recomandăm ca utilizatorii acestui program să realizeze copii de siguranţă ale fişierului original în care, la nevoie, să importe datele prin Copy/ Paste Values.
 • Dacă importul nu se face dintr-un fişier Excel, puteţi apela la Paste Special - text (incomod).

3. Introducerea datelor

Datele se introduc în prima foaie de lucru, fie manual, fie în bloc, prin Copy/ Paste Values dintr-un fişier Excel cu o structură similară (în a doua foaie de lucru nu se introduc date şi punctaje, ele fiind preluate automat din prima foaie):

 • punctajele corespunzătoare subiectelor (S1-S2) sau criteriilor (C1-C19) se introduc în coloanele S.1-S.9, respectiv, C.1-C.19, celelalte coloane fiind destinate calculelor;
 • punctajele au valori întregi, de la 1 la 10;
 • pentru Diploma Einstein punctajul se introduce direct în coloana destinată, Ei;
 • după ce au fost introduse datele şi punctajele în foaia nr. 1, rândurile rămase necompletate se curăţă de formule (prin selectare – Clear Content/ Del). Scopul acestei proceduri este ca sistemul să detecteze corect punctajul minim pe o anumită coloană (care, în caz contrar, ar fi întotdeauna egal cu 0).

4. Prelucrarea şi afişarea datelor

Programul sortează lista participanţilor/ lucrărilor prezentate la o anumită Secţiune în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute la Diploma Procopiu (Pr).Acest punctaj reprezintă suma punctajelor obţinute la cele trei diplome atribuite secţiunii respective (de exemplu, Ne, Ar, Co, la Secţiunea „Lucrări scrise”):

 • în coloanele corespunzătoare Diplomelor apar evidenţiate (formatare condiţionată) poziţiile propuse pentru acordarea diplomelor;
 • în zona de calcul pe fond negru se află şi alte informaţii folosite în calcule (deviaţia standard, valoarea maximă, valoarea minimă şi valoarea medie), care pot fi utile în furnizarea unei imagini de ansamblu asupra rezultatelor pentru fiecare Diplomă (categorie de performanţă);
 • în coloana DIPLOME POSIBILE apar simbolurile Diplomelor propuse de programul computerizat pentru concurentul/ lucrarea respectivă (Ar, Co, Ne, Cd, Ga, Ed, JV, Ei, Pr). Programul selectează Diploma cea mai relevantă dintre cele trei posibile pe orizontală, propune Diploma Procopiu sau Diploma Einstein;
 • Numărul total de diplome acordate la o Secţiune a Concursului poate fi ajustat de către evaluatori prin corectarea valorii coeficientului deviaţiei standard în celula corespunzătoare din primul rând, în raport cu aprecierea validităţii evaluărilor realizate.


5. Stabilirea diplomelor

Programul computerizat de stabilire a Diplomelor poate propune mai mult de o Diplomă pentru o lucrare prezentată (dacă distribuţiile rezultatelor au deviaţii standard şi valori medii egale. În cazuri rare, la deviaţii standard mari este posibil ca programul să nu facă propuneri pentru Diploma Procopiu, iar la deviaţii standard sunt foarte mici este posibil să propună prea multe Diplome pentru o lucrare. Comisia de validare a rezultatelor decide în aceste cazuri care vor fi Diplomele acordate, în funcţie de judecăţi asupra validităţii evaluării, menţionând în coloana DIPLOME ACORDATE simbolurile corespunzătoare. Este importantă scrierea corectă a acestor simboluri în coloană (Ar, Co, Ga, Ne etc.), întrucât ele permit marcajul corespunzător în cea de-a doua foaie de lucru (formatarea condiţionată este sensibilă la grupul de caractere ales).

6. Afişarea rezultatelor

În cea de a doua foaie de lucru sunt indicate Diplomele acordate (vezi figura următoare). Toate datele sunt preluate automat din foaia de lucru nr. 1, cu excepţia numărului de ordine, care începe cu 1 (şi nu mai corespunde numărului lucrării sau numărului de participare). Dimensiunile rândurilor/ coloanelor se pot ajusta pentru o mai bună vizibilitate (necesară în cazul grupurilor, autorilor colectivi, titlurilor de lucrări etc.). După ce se ascund rândurile goale, se pot trece în subsol datele privind comisia de concurs.
Formatul pe care îl prezentăm în continuare se utilizează pentru secţiunile I-IV. Pentru secţiunile V-VIII, formatul utilizat are în plus o coloană pentru titlul lucrării, modul de lucru fiind identic.

Prof. Iulian Leahu, Şcoala „Al. cel Bun” Iaşi
Prof. Mihai Keller, Liceul Teoretic „G. Ibrăileanu” Iaşi

 

Organizare si desfasurare
Parteneriate & Programe comune
Etapa judeteana, Iasi 2018
Etapa interjudeteana, 26-27-28 mai 2018:
Statiune Durau - Fizica si Electronica;
Iasi - Electrotehnica si Mecanica - Univ. Tehnica "Gh. Asachi" Iasi, Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata; Facultatea de Mecanica
Tabara de creativitate stiintifica a Concursului "Stefan Procopiu"
Site-uri recomandate
Link

Site coordonat de :
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi)            Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi)
2006-2017 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu"