Concursul de creativitate in fizica si tehnologii "Stefan Procopiu"
  • Home
  • Editia 2020
  • Sectiuni
  • Evaluare
  • Editii
  • Press & Media
  • Anunturi
  • Cautare
Argumente pedagogice
Dictionar metodic
A. Olar, Bionica
Mecatronica si integronica
Monografiile concursului
Galeriile concursului
Initiatori
Elevi participanti
Galerie foto
Īntrebari si raspunsuri - convorbiri metodice, puncte de vedere
Chestionar
Coordonatori metodici ai sectiunilor
Forum
Contact
Accesari : 569006
Duminica, 05 Aprilie, 2020
Actualizare: 11 martie 2020

 


REGULAMENTUL CONCURSULUI DE CREATIVITATE „ŞTEFAN PROCOPIU" (FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII)

Anexa 1. CRITERII DE EVALUARE
A PERFORMANŢELOR CREATIVE
save (484 KB)


 

Următoarele CRITERII DE EVALUARE sunt folosite pentru:

conform repartizării Diplomelor pe Secţiunile Concursului (indicată în paragraful A).
Repartizarea Diplomelor poate fi actualizată în timpul examinării lucrărilor (în funcţie de diferenţele dintre aşteptări şi răspunsuri).

A. REPARTIZAREA DIPLOMELOR PE SECŢIUNILE CONCURSULUI

Secţiunea

Disciplina

Diplome

I. LUCRĂRI SCRISE

FIZICĂ, MECATRONICĂ, ELECTRONICĂ, ELECTROTEHNICĂ, AUTOMATICĂ

NEWTON, ARHIMEDE, COPERNIC - EINSTEIN, PROCOPIU

II. TEHNICI DE LABORATOR

FIZICĂ

GALILEI, ARHIMEDE, EDISON - EINSTEIN, PROCOPIU

MECATRONICĂ, ELECTRONICĂ, ELECTROTEHNICĂ, AUTOMATICĂ

COANDĂ, ARHIMEDE, EDISON - EINSTEIN, PROCOPIU

III. GRUPURI DE COOPERARE

FIZICĂ, MECATRONICĂ, ELECTRONICĂ, ELECTROTEHNICĂ, AUTOMATICĂ

J. VERNE, NEWTON, COPERNIC - EINSTEIN, PROCOPIU

IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE

FIZICĂ, MECATRONICĂ, ELECTRONICĂ, ELECTROTEHNICĂ, AUTOMATICĂ

NEWTON, ARHIMEDE, COPERNIC - EINSTEIN, PROCOPIU

V. FIZICĂ TEHNOLOGICĂ (APLICATĂ)

FIZICĂ, MECATRONICĂ, ELECTRONICĂ, ELECTROTEHNICĂ, AUTOMATICĂ

COANDĂ, GALILEI, EDISON - EINSTEIN, PROCOPIU

VI. TEHNICI COMPUTAŢIONALE (FIZICĂ PE CALCULATOR)

FIZICĂ,
MECATRONICĂ, ELECTRONICĂ, ELECTROTEHNICĂ, AUTOMATICĂ

NEWTON, COPERNIC, EDISON - EINSTEIN, PROCOPIU

VII. COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE

FIZICĂ, MECATRONICĂ, ELECTRONICĂ, ELECTROTEHNICĂ, AUTOMATICĂ

J. VERNE, ARHIMEDE, COPERNIC - EINSTEIN, PROCOPIU

VIII. PROIECTE ANTREPRENORIALE

FIZICĂ, MECATRONICĂ, ELECTRONICĂ, ELECTROTEHNICĂ, AUTOMATICĂ

COANDĂ, COPERNIC, EDISON - EINSTEIN, PROCOPIU

Observaţii:

 

B. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ CREATIVĂ

Diplome (Categorii de performanţă)

Indicatori ai performanţelor creative

ARHIMEDE (spirit de observaţie şi perspicacitate)

C 1. Sensibilitate la probleme (pertinenţă)

C 2. Elaborare

C 3. Argumentare

C 4. Spirit de observaţie

C 5. Perspicacitate

COPERNIC (flexibilitatea gândirii)

C 6. Flexibilitate

C 7. Redefinire

GALILEI (priceperi experimentale)

C 8. Abilităţi experimentale

C 9. Modelare experimentală

NEWTON (gândire teoretică, analitică)

C 10. Reflexivitate

C 11. Utilizarea teoriilor

EDISON (inventivitate)

C 12. Fluenţă

C 13. Ingeniozitate

COANDĂ (gândire tehnică)

C 14. Plauzibilitate

C 15. Design

J. VERNE (imaginaţie ştiinţifică anticipativă)

C 16. Imaginaţie

C 17. Sensibilizare estetică

EINSTEIN (originalitatea gândirii)

C 18. Gândire originală

C 19. Inovare

PROCOPIU (aptitudini speciale pentru studiul fizicii/ tehnologiilor înrudite)

Cumulează criteriile şi punctajele

C. REPARTIZAREA CRITERIILOR DE EVALUARE (C), RESPECTIV, A SUBIECTELOR (S)
PE CATEGORII DE PERFORMANŢĂ (DIPLOME)

Secţiunea I. LUCRĂRI SCRISE


Diplome (Categorii de performanţă)

Indicatori (Subiecte/ Criterii)

NEWTON

S1, S2, S3, S4, S5 (50 p.)

ARHIMEDE

S1, S2, S3, S6, S7 (50 p.)

COPERNIC

S1, S2, S3, S8, S9 (50 p.)

EINSTEIN

C1, C2, C3, C18, C19 (50 p.)

PROCOPIU

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 (90 p.)

Secţiunea a II-a. TEHNICI DE LABORATOR - FIZICĂ


Diplome (Categorii de performanţă)

Indicatori (Subiecte/ Criterii)

GALILEI

S1, S2, S3, S4, S5 (50 p.)

ARHIMEDE

S1, S2, S3, S6, S7 (50 p.)

EDISON

S1, S2, S3, S8, S9 (50 p.)

EINSTEIN

C1, C2, C3, C18, C19 (50 p.)

PROCOPIU

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 (90 p.)

Secţiunea a II-a. TEHNICI DE LABORATOR – MECATRONICĂ,
ELECTRONICĂ, ELECTROTEHNICĂ, AUTOMATICĂ


Diplome (Categorii de performanţă)

Indicatori (Subiecte/ Criterii)

COANDĂ

S1, S2, S3, S4, S5 (50 p.)

ARHIMEDE

S1, S2, S3, S6, S7 (50 p.)

EDISON

S1, S2, S3, S8, S9 (50 p.)

EINSTEIN

C1, C2, C3, C18, C19 (50 p.)

PROCOPIU

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 (90 p.)

Secţiunea a III-a. GRUPURI DE COOPERARE


Diplome (Categorii de performanţă)

Indicatori (Subiecte/ Criterii)

NEWTON

S1, S2, S3, S4, S5 (50 p.)

COPERNIC

S1, S2, S3, S6, S7 (50 p.)

J. VERNE

S1, S2, S3, S8, S9 (50 p.)

EINSTEIN

C1, C2, C3, C18, C19 (50 p.)

PROCOPIU

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 (90 p.)

Secţiunea a IV-a. REFERATE ŞTIINŢIFICE


Diplome (Categorii de performanţă)

Indicatori (Subiecte/ Criterii)

NEWTON

C1, C2, C3, C10, C11 (50 p.)

ARHIMEDE

C1, C2, C3, C4, C5 (50 p.)

COPERNIC

C1, C2, C3, C6, C7 (50 p.)

EINSTEIN

C1, C2, C3, C18, C19 (50 p.)

PROCOPIU

C1, C2, C3, C4, C5 C6, C7, C10, C11 (90 p.)

Secţiunea a V-a. FIZICĂ TEHNOLOGICĂ (APLICATĂ)


Diplome (Categorii de performanţă)

Indicatori (Subiecte/ Criterii)

COANDĂ

C1, C2, C3, C14, C15 (50 p.)

GALILEI

S1, S2, S3, S4, S5 (50 p.)

EDISON

C1, C2, C3, C12, C13 (50 p.)

EINSTEIN

C1, C2, C3, C18, C19 (50 p.)

PROCOPIU

C1, C2, C3, C4, C5, C12, C13, C14, C15 (90 p.)

Secţiunea a VI-a. TEHNICI COMPUTAŢIONALE (FIZICĂ PE CALCULATOR)


Diplome (Categorii de performanţă)

Indicatori (Subiecte/ Criterii)

NEWTON

C1, C2, C3, C10, C11 (50 p.)

COPERNIC

C1, C2, C3, C6, C7 (50 p.)

EDISON

C1, C2, C3, C12, C13 (50 p.)

EINSTEIN

C1, C2, C3, C18, C19 (50 p.)

PROCOPIU

C1, C2, C3, C6, C7, C10, C11, C12, C13 (90 p.)

Secţiunea a VII-a. COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE


Diplome (Categorii de performanţă)

Indicatori (Subiecte/ Criterii)

J. VERNE

C1, C2, C3, C16, C17 (50 p.)

ARHIMEDE

C1, C2, C3, C4, C5 (50 p.)

COPERNIC

C1, C2, C3, C6, C7 (50 p.)

EINSTEIN

C1, C2, C3, C18, C19 (50 p.)

PROCOPIU

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C16, C17 (90 p.)

Secţiunea a VIII-a. PROIECTE ANTREPRENORIALE


Diplome (Categorii de performanţă)

Indicatori (Subiecte/ Criterii)

COANDĂ

C1, C2, C3, C14, C15 (50 p.)

COPERNIC

C1, C2, C3, C6, C7 (50 p.)

EDISON

C1, C2, C3, C12, C13 (50 p.)

EINSTEIN

C1, C2, C3, C18, C19 (50 p.)

PROCOPIU

C1, C2, C3, C4, C5, C12, C13, C14, C15 (90 p.)


C 1. SENSIBILITATE LA PROBLEME (PERTINENŢĂ)

Profil creativ

Schemă de punctare

a) Sensibilitate cognitivă:
- recunoaşte/ sesizează/ percepe situaţii-problemă, lacune, erori, deficienţe de structură, nepotriviri între fapte sau idei, între fapte şi teorie, dificultăţi de remediat, imperfecţiuni ce pot fi ameliorate etc.;
- manifestă curiozitate, dorinţă de cunoaştere, înclinaţie spre problematizare, producând noi probleme, ipoteze, extrapolări, previziuni, consecinţe etc.
b) Pertinenţă:
- supune obiectele abordate (temă, problemă, soluţii, produse realizate) unor cerinţe de relevanţă (oportunitate, semnificaţie, utilitate), transformând - din perspectiva destinaţiei - problemele insuficient definite (propriu-zise, autentice, din viaţa reală reală) în probleme bine definite (la nivelul datelor, cerinţelor, procedurilor);
- supune produsul realizat şi conţinutul comunicării (scop, colectarea informaţiilor, proceduri, concluzii) cerinţelor de validitate ştiinţifică: precizie, fidelitate, sistematizare, controlul variabilelor, verificarea ipotezelor/ predicţiilor, legare de conţinutul teoretic etc.

1-2 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel scăzut: nu evidenţiază relevanţa temei; nu identifică situaţia-problemă; tema depăşeşte pregătirea ştiinţifică proprie;
3-4 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel mediu: sesizează relevanţa temei (didactică); nu evidenţiază/ sesizează situaţia-problemă; nu adecvează discursul la temă;
5-6 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel mediu: menţionează relevanţa temei (didactică, în raport cu sine); identifică situaţia-problemă; nu adecvează discursul la temă, la pregătirea ştiinţifică proprie, la pregătirea auditoriului; nu supune produsul unor cerinţe de validitate ştiinţifică;
7-8 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel bun: clarifică relevanţa temei (didactică, în raport cu specializarea sau cariera personală, în viaţa reală, economică etc.); precizează situaţia-problemă propusă; supune discursul cerinţelor de validitate ştiinţifică;
9-10 p. Îndeplineşte toate criteriile, la un nivel excelent.

 

C 2. ELABORARE (elaborarea gândirii/ lucrării)

Profil creativ

Schemă de punctare

a) Sensibilitate evaluativă:
- sensibil la valori logice, ştiinţifice, estetice, etice etc., preocupat de calitatea faptelor abordate, utilizează mijloace (concepte, operaţii, reguli, procedee mintale) prin care procesarea informaţiilor este dirijată spre ţinta stabilită, mesajul ştiinţific propus;
- gândeşte focalizat pe sarcini, ghidat de scop, călăuzit de plan, de repartizarea efortului etc., centrând gândirea pe testarea şi evaluarea soluţiilor posibile, pe modalitatea de rezolvare pe care o consideră cea mai bună, pe alegerea soluţiei adecvate şi respingerea argumentată a celor mai puţin adecvate etc.;
b) Elaborarea gândirii:
- îmbogăţeşte, completează, aprofundează, clarifică, modifică idei, adaugă opinii proprii, se apleacă asupra amănuntelor, după ce în prealabil a perceput fenomenul/ obiectul în totalitatea sa, precizând amănunte uneori surprinzătoare, îmbunătăţind comunicarea, produsul realizat etc.,
- produce o lucrare echilibrată, coerentă, armonioasă între ansamblu şi părţi, între scop şi sub-scopuri etc., elaborând planul, ideile secundare şi argumentând faptele, concluziile, metodele de lucru în relaţie cu ideea principală.

1-2 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel scăzut: sursele şi mijloacele utilizate sunt limitate (la manual); nu precizează planul de acţiune;
3-4 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel mediu: nu elaborează un plan adecvat de acţiune; nu evaluează critic informaţiile de intrare şi faptele abordate; sursele şi mijloacele utilizate sunt limitate (didactice);
5-6 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel mediu: manifestă preocupare pentru calitatea informaţiilor de intrare, a faptelor abordate (relevanţă, acurateţe, indicarea surselor); elaborează un plan clar de acţiune; sursele şi mijloacele utilizate sunt limitate (didactice);
7-8 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel bun: manifestă preocupare pentru calitatea faptelor abordate; procesează informaţiile activ, conştient, fundamentat logic; analizează detalii structurale şi funcţionale; evaluează soluţiile propuse (precizie, limite, surse de erori); sursele şi mijloacele utilizate sunt variate; realizează conexiuni cu alte probleme, include perspective interdisciplinare; discurs (scris, oral) echilibrat, coerent, original etc.;
9-10 p. Îndeplineşte toate criteriile, la un nivel excelent.

 

C 3. ARGUMENTARE (calitatea mesajului științific)

Profil creativ

Schemă de punctare

a) Mesajul ştiinţific:
- discriminează mesajul ştiinţific - obiectiv, precis, concis, sobru, coerent, consistent şi valid intern (privitor la corectitudinea concluziilor) - asigurând volumul şi calitatea informaţiilor de intrare;
- structurează comunicarea din perspectiva mesajului ştiinţific (de exemplu, într-un mod didactic, precum parcurgerea verigilor unei lecţii), documentând termenii şi variind sursele, finalizând-o prin concluzii critice etc.;
b) Persuasiune (putere de convingere, elocvenţă, din perspectiva adresării discursului):
- susţine ideile, punctele de vedere cu precizie, claritate, coerenţă, capacitate de analiză şi sinteză, în relaţie cu logica argumentelor, mobilizând procese cognitive variate (planificare, analogie, inducţie, deducţie);
- adecvează comunicarea la mesajul propriu şi la situaţie (interese, pregătirea auditoriului etc.), utilizând elemente de captare a atenţiei, de sugestie, receptând instrucţiuni, mesaje, răspunzând argumentat la informaţiile solicitate.

1-2 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel scăzut: nu precizează mesajul ştiinţific; nu asigură în comunicare volumul şi calitatea limbajului de specialitate;
3-4 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel mediu: nu propune cu claritate un mesaj ştiinţific; preia puncte de vedere din surse insuficiente; nu asigură calitatea limbajului de specialitate; prezintă la un nivel teoretic, fără a structura comunicarea din perspectiva mesajului;
5-6 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel mediu: propune un mesaj ştiinţific; susţine puncte de vedere, opinii personale, prin trimiteri la surse; selectează vocabularul de specialitate la un nivel mediu; nu are un discurs (scris, oral) liber;
7-8 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel bun: propune un mesaj ştiinţific clar, personal; evidenţiază puncte de vedere personale susţinute prin trimiteri la surse detaliate; discurs (scris, oral) cursiv, coerent, convingător, liber, fără erori de conţinut ştiinţific; încearcă să adecveze comunicarea la mesajul propriu şi la situaţie;
9-10 p. Îndeplineşte toate criteriile, la un nivel excelent.

 

C 4. SPIRIT DE OBSERVAŢIE

Profil creativ

Schemă de punctare

a) Sensibilitate perceptivă:
- exprimă (în comunicare, în gândire, în raţionamente, prin produsele realizate, prin comportamente) acuitatea simţurilor, bogăţia senzaţiilor, a experienţelor proprii, manifestând receptivitate la stimuli diverşi (vizuali, auditivi, tactili), deschidere faţă de experienţă, faţă de nou;
- este receptiv la critică, implicând propria responsabilitate în comunicare, în formularea concluziilor, în realizarea produsului etc.;
b) Flexibilitate asociativă:
- realizează corelaţii rapide (comparaţii, asemănări, analogii) între obiecte, fenomene, însuşiri, surprinzând rapid şi precis semnificaţii, relaţii;
- percepe aspecte (însuşiri, cauze, corelaţii) mai puţin sesizabile ale fenomenelor, utilizând asociaţii inedite, neaşteptate, ascunse.

1-2 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel slab: nu manifestă spirit de observaţie, nu se implică în probleme particulare, rezultând din observaţii personale (teoretice sau observaţionale);
3-4 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel mediu: sesizează unele aspecte particulare (teoretice sau observaţionale), dar nu culege date şi nu formulează ipoteze asupra lor;
5-6 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel mediu: se implică în probleme particulare (teoretice sau observaţionale/ empirice) pentru a le rezolva, căutând să verifice ipoteze, relaţii, consecinţe, implicaţii;
7-8 p Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel bun: manifestă deschidere faţă de noutate; percepe aspecte (însuşiri, cauze, corelaţii) mai puţin sesizabile ale fenomenelor abordate, utilizând asociaţii inedite, neaşteptate, ascunse; situează problema, tema, concluziile în contextul experienţelor proprii;
9-10 p. Îndeplineşte toate criteriile, la un nivel excelent.

 

C 5. PERSPICACITATE

Profil creativ

Schemă de punctare

a) Intuiţie:
- înţelege rapid relaţiile, sensurile, explicaţiile (adesea găsind răspunsul corect înaintea celorlalţi);
- evaluează situaţii, împrejurări cu discernământ, rezolvă probleme, analizează, abstractizează, sintetizează informaţii, trage concluzii  cuprinzătoare, la un nivel ridicat;
b) Nuanțarea gândirii (sinonime: fler, agerime, pătrundere, isteţime, ascuţimea minţii, acuitatea spiritului de observaţie, a înţelegerii):
- pătrunde în profunzimea, esenţa fenomenelor şi ideilor abordate, nuanţând gândirea, discriminând subtil semnificaţiile, disociind informaţiile relevante de cele nerelevante etc.;
- găseşte rapid soluţii la probleme dificile, acolo unde nu se aplică algoritmi şi reguli cunoscute, metode simple şi elegante de rezolvare, care duc la o soluţie mai simplă.

1-2 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel scăzut: nu manifestă discernământ în evaluarea situaţiilor, împrejurărilor propuse;
3-4 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel mediu: nu manifestă discernământ în evaluarea situaţiilor, împrejurărilor propuse;
5-6 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel mediu: nu pătrunde în profunzimea, esenţa fenomenelor şi ideilor abordate; nu trage concluzii  cuprinzătoare, la un nivel ştiinţific ridicat;
7-8 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel bun: pătrunde în profunzimea, esenţa fenomenelor şi ideilor abordate, nuanţând gândirea, discriminând subtil semnificaţiile, disociind informaţiile relevante de cele nerelevante etc.; propune soluţii la probleme dificile, metode simple şi elegante de rezolvare;
9-10 p. Îndeplineşte toate criteriile, la un nivel excelent.

 

C 6. FLEXIBILITATEA GÂNDIRII

Profil creativ

Schemă de punctare

a) Flexibilitate spontană:
- operează cu elemente variate (noţiuni, termeni, obiecte, fenomene), schimbând rapid sfera gândirii, domeniul de referinţă, centrul de interes, modificând rapid direcţia gândirii, când situaţia impune schimbarea punctului de vedere;
- manifestă deschidere spre diversitate, spre analiza şi evaluarea alternativelor posibile etc.;
b) Flexibilitate de adaptare (adaptare cognitivă la un mediu în schimbare, capacitatea de a accepta schimbarea, ambiguitatea, incertitudinea, surprizele):
- propune îmbunătăţiri, acolo unde opinia colectivă socoteşte totul definitiv şi de neschimbat, renunţând la şabloane, stereotipuri, automatisme, restructurând vechile legături şi adoptând altele noi, învăţând din greşeli, reprofilând vechile scheme operaţionale în situaţii noi;
- manifestă disponibilitatea de a vedea diferite lucruri din multiple perspective, de a privi obiectele, fenomenele din alte punct de vedere, de a controla, manipula diferite situaţii în diferite feluri, de a opera transferuri în situaţii variate, de a rezolva probleme în moduri noi, de a înţelege şi aprecia punctele de vedere ale altora.

1-2 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel scăzut: nu abordează variat, adecvat probleme, noţiuni, termeni, obiecte, fenomene, metode;
3-4 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel mediu: nu propune îmbunătăţiri, nu manifestă deschidere spre diversitate, spre analiza şi evaluarea alternativelor posibile etc.;
5-6 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel mediu: manifestă disponibilitatea de a privi obiectele, fenomenele abordate dintr-un alt punct de vedere, de a schimba centrul tradiţional de interes; nu propune îmbunătăţiri, restructurări ale vechilor legături;
7-8 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel bun: abordează variat elementele (probleme, teme, obiecte, fenomene, noţiuni, termeni), încercând să înţeleagă fundamentele unui fenomen, unei probleme, relaţii; operează transferuri în situaţii variate, manifestând deschidere spre diversitate, spre analiza şi evaluarea alternativelor posibile, propunând îmbunătăţiri;
9-10 p. Îndeplineşte toate criteriile, la un nivel excelent.

 

C 7. CAPACITATE DE REDEFINIRE

Profil creativ

Schemă de punctare

a) Capacitate combinativă:
- combină elemente variate (noţiuni, termeni, idei, obiecte, relaţii) în asociaţii noi, în scopul îndeplinirii unei anumite funcţii;
- obţine idei noi, interesante, surprinzătoare, folosind obiecte, noţiuni, termeni într-o manieră nouă, neobişnuită etc.;
b) Flexibilitate de redefinire:
- interpretează divergent (multiplu), găsind lucrurilor (noţiuni, termeni, obiecte, elemente) noi valenţe, noi semnificaţii, în vederea unor noi întrebuinţări, renunţând la interpretările obişnuite;
- redefineşte, restructurează, schimbă, transformă funcţia unui lucru, pentru a-l face util într-o formă nouă, transformă continuu funcţiile obiectelor, folosind obiectele în maniere noi, neobişnuite, în scopuri noi, în întregul lor sau în parte, optând pentru modalitatea de lucru mai economică etc.

1-2 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel scăzut: nu obţine idei interesante;
3-4 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel mediu: nu obţine idei interesante; capacitate combinativă redusă (de noţiuni, termeni, idei, obiecte, relaţii etc.);
5-6 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel mediu: încearcă să obţină idei noi, interesante, surprinzătoare, folosind elemente (obiecte, noţiuni, termeni) într-o manieră nouă, neobişnuită etc.;
7-8 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel bun: combină elemente variate în asociaţii noi; obţine idei noi, interesante, surprinzătoare, folosind obiecte (noţiuni, termeni, idei, fenomene, relaţii) într-o manieră neobişnuită; restructurează, schimbă, transformă funcţiile lucrurilor, găsindu-le noi valenţe, semnificaţii, în scopul îndeplinirii unei anumite funcţii, întrebuinţări într-o formă nouă etc.;
9-10 p. Îndeplineşte toate criteriile, la un nivel excelent.

 

C 8. ABILITĂŢI EXPERIMENTALE

Profil creativ

Schemă de punctare

a) Sensibilitate experimentală:
- focalizat pe cazuri particulare, pe experienţe personale, pe verificarea ipotezelor proprii, gândind în termeni de obiecte concrete, căi alternative de acţiune asupra lor şi semnificaţii ale acestora: „Este o anumită acţiune necesară pentru scopul care trebuie atins?”;
- concentrat pe explicaţii obiective ale observaţiilor, prin raportare la criterii de adevăr, manifestând sensibilitate la relaţii factuale (spaţio-temporale, asemănări între situaţii etc.) şi la validitatea factuală a acţiunii (confirmare prin rezultate, acordul ipotezelor cu experienţa);
b) Îndemânare:
- manifestă dibăcie, dexteritate în selectarea şi utilizarea materialelor, a echipamentelor, a instrumentelor de măsurare, apreciind calităţile acestora adecvat la cerinţe (sensibilitate, precizie, justeţe);
- înţelege şi aplică cu uşurinţă instrucţiunile de lucru, descrie şi precizează riguros etapele de îndeplinit în colectarea datelor experimentale, apreciază calităţile acestora (maniera de expunere, surse de erori, nivelul erorilor).

1-2 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel scăzut: nu manifestă sensibilitate pentru experiment;
3-4 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel mediu: nu manifestă înclinaţie pentru verificarea proprie, experimentală a ipotezelor prezentate;
5-6 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel mediu: manifestă sensibilitate pentru verificarea experimentală a ipotezelor prezentate, nu utilizează instrumente, materiale, spaţiul de lucru cu suficientă precizie, îndemânare, siguranţă, nu apreciază şi aplică norme de protecţie a muncii; nu realizează dispozitivul experimental cu suficientă acurateţe (raportat la cerinţe);
7-8 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel bun: focalizat pe verificarea experimentală a ipotezelor proprii; manifestă abilităţi perceptive şi manuale (ritm, rapiditate, viteză de reacţie, echilibru, flexibilitatea şi coordonarea mişcărilor); selectează şi utilizează materiale, instrumente, echipamente, dispozitive, apreciind calităţile acestora în raport cu cerinţele; descrie şi precizează maniera de colectare a datelor, înregistrarea observaţiilor proprii; nu prezintă suficient de adecvat şi riguros modalităţi de identificare a surselor de erori, de limitare a nivelului erorilor;
9-10 p. Îndeplineşte toate criteriile, la un nivel excelent.

 

C 9. OPERAREA CU MODELE EXPERIMENTALE

Profil creativ

Schemă de punctare

a) Elaborarea modelului experimental:
- idealizează/ abstractizează însuşirile obiectelor concrete, fenomenelor percepute, în scopul izolării caracteristicilor comune, esenţiale, a generalizării observaţiilor, a identificării invarianţilor (constante, noţiuni, scheme de operare);
- planifică testarea experimentală a unui enunţ, metode, fenomen, formulând întrebări şi ipoteze de lucru, concluzii şi consecinţe, controlând variabilele unui fenomen, parametrii unui sistem;
b) Operarea cu modelul obţinut:
- validează experimental (demonstrează, testează, confirmă) noţiuni, enunţuri, relaţii, procese, urmând proceduri experimentale corect planificate, definind limitele de aplicabilitate ale modelului obţinut în noi situaţii-problemă,;
- construieşte sistematic noi consecinţe, noi cunoştinţe mai abstracte, mai generale, prin aplicarea modelului obţinut (extrapolare, interpolare), transferul către probleme şi situaţii noi, identificând limitele de aplicabilitate ale modelului, oferind noi soluţii etc.

1-2 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel scăzut: nu prezintă în scris raportul de activitate; nu formulează concluzii şi generalizări posibile;
3-4 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel mediu: nu prezintă în scris raportul de activitate; nu motivează opţiunea pentru metodele sau procedeele folosite;
5-6 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel mediu: înclinat către provocarea unor fenomene, realizarea unor produse funcţionale; descrie etapele de îndeplinit în proiectarea şi realizarea experimentului; motivează opţiunea pentru metode folosite; formulează anumite concluzii;
7-8 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel bun: descrie şi motivează etapele de îndeplinit în proiectarea şi realizarea experimentului, opţiunea pentru metodele folosite; preocupat să prezică/ anticipeze/ prevină consecinţe (utilizând simulări); preocupat să aplice/ transfere modelul obţinut (regulă, lege, procedeu, tehnică, metodă) în situaţii noi, să obţină noi cunoştinţe, noi soluţii, optimizări (ale tehnicilor, metodelor); nu identifică suficient de riguros limitele de aplicare a modelului obţinut;
9-10 p. Îndeplineşte toate criteriile, la un nivel excelent.

 

C 10. REFLEXIVITATEA GÂNDIRII

Profil creativ

Schemă de punctare

a) Gândire sistemică:
- gândeşte teoretic, în termeni de sisteme conceptuale, raportând semnificaţia unui concept la concepte din acelaşi sistem (validitate conceptuală), producând ipoteze, teorii şi simboluri specializate, distanţându-se de fapte şi obiecte reale şi de experienţele personale;
- gândeşte ipotetic, analizând semnificaţiile conceptelor şi consecinţele posibile pentru conceptele corelate, preocupat de ceea ce este ipotetic posibil, de cazurile logic posibile, chiar improbabile practic;
b) Gândire analitică şi reflexivă:
- dispoziţie spre rigurozitate – a verifica orice enunţ, a cântări argumentele, a raporta logic la datele problemei, găsind confirmarea construcţiei teoretice în coerenţa internă dintre ipoteze, reguli şi rezultate aşteptate, preocupat de consistenţa internă a sistemelor de reprezentări simbolice (validitate epistemologică);
- dispoziţie spre reflexivitate, metodologie, într-un demers de la diversitate către unitate, raţionând despre concepte, cât şi despre raţionamentul însuşi, preocupat de regulile şi principiile de raţionare şi validare utilizate, sensibil la simboluri formale şi la terminologia specializată, la structura şi logica limbajului ştiinţific.

1-2 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel scăzut: nu manifestă sensibilitate pentru gândirea teoretică, ipotetică, reflexivă;
3-4 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel mediu: nu produce teorii, ipoteze; nivelul gândirii este convenţional (reproductiv);
5-6 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel mediu: preocupat de claritatea precizia noţiunilor, dar gândirea este predominant reproductivă;
7-8 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel bun: preocupat de claritatea şi precizia noţiunilor folosite, de consistenţa şi independenţa definiţiilor prezentate, de logica limbajului ştiinţific; utilizează instrumente de calcul variate (logic, matematic, simbolic); manifestă preocupare pentru prezicerea/ prevenirea/ anticiparea consecinţelor şi a limitelor unui raţionament, fenomen (utilizând simulări); dar nivelul proceselor cognitive (anticipare, analogie, inducţie, deducţie) nu este suficient de aprofundat (productiv);
9-10 p. Îndeplineşte toate criteriile, la un nivel excelent.

 

C 11. UTILIZAREA TEORIILOR (MODELELOR TEORETICE)

Profil creativ

Schemă de punctare

a) Gândire algoritmică:
- gândeşte secvenţial, focalizat pe problemă, pornind de la datele problemei într-o succesiune logică, ce conduce la rezultate certe, prefigurate;
- validează teoretic (demonstrează, testează) noţiuni, enunţuri, relaţii, raţionamente, urmând proceduri algoritmice planificate, întemeind modelele obţinute pe criterii logice;
b) Crearea unui model teoretic şi operarea cu modelul obţinut (propunerea unei explicaţii):
- planifică testarea teoretică a unui enunţ, ipoteze, soluţii posibile, operând cu principii, reguli, legi ştiinţifice cunoscute, raţionamente ştiinţifice, argumente teoretice în rezolvarea de probleme;
- construieşte sistematic noi consecinţe, noi cunoştinţe mai abstracte, mai generale, prin aplicarea modelului obţinut, aplicând şi transferând modelul obţinut către probleme şi situaţii noi, oferind noi soluţii pe baza modelului elaborat, identificând limitele de aplicabilitate ale modelului obţinut etc.

1-2 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel scăzut: nu stăpâneşte cunoştinţele necesare rezolvării problemelor propuse;
3-4 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel mediu: nu aplică algoritmi adecvaţi de testare teoretică a unui enunţ, ipoteze, soluţii posibile la probleme propuse;
5-6 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel mediu: propune testarea teoretică a unui enunţ, probleme, dar nu operează suficient de riguros cu argumente teoretice (principii, reguli, legi, raţionamente) în acest scop;
7-8 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel bun: operează riguros cu argumente teoretice (principii, reguli, legi, raţionamente) în scopul testării teoretice a unui enunţ; prelucrează şi interpretează date, generalizează, formulează ipoteze de lucru, concluzii şi previziuni; pe baza modelului obţinut (lege, teorie, ipoteză, regulă, procedeu, metodă, clasificare etc.) explică observaţii, descrie şi clasifică sisteme, proprietăţi, fenomene; dar nu estimează cu suficientă rigurozitate şi fidelitate limitele de aplicare a modelului obţinut;
9-10 p Îndeplineşte toate criteriile, la un nivel excelent.


C 12. FLUENŢA/ PRODUCTIVITATEA GÂNDIRII/ EXPRIMĂRII

Profil creativ

Schemă de punctare

a) Productivitatea gândirii ştiinţifice (fluiditate, debit în producţia ideativă):
- manifestă uşurinţă în înlănţuirea imaginilor, rapiditate în realizarea asociaţiilor, producând o mare cantitate de soluţii la o problemă, realizând cu uşurinţă asociaţii multiple;
- pune mai puţin accent pe soluţiile cu totul noi, în favoarea explorării meticuloase şi rapide a soluţiilor posibile, cunoscute şi necunoscute, pentru a găsi soluţii multiple la o problemă;
b) Gândire în evantai:
- gândeşte divergent, caută soluţii în mai multe direcţii, pe mai multe căi, analizând şi evaluând alternativele posibile, găsind cât mai multe consecinţe ale unei idei;
- variază procedeele folosite în generarea soluţiilor, ideilor, multiplicând şi diversificând mijloacele de rezolvare a unei probleme, plecând de la o situaţie dată.

1-2 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel scăzut: nu manifestă un debit semnificativ în producţia ideativă;
3-4 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel mediu: neglijează explorarea soluţiilor posibile la problema propusă;
5-6 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel mediu: manifestă uşurinţă în înlănţuirea imaginilor, rapiditate în realizarea asociaţiilor; nu produce o cantitate semnificativă de soluţii la problema propusă;
7-8 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel bun: produce o cantitate semnificativă de soluţii la problema propusă, realizând cu uşurinţă asociaţii multiple ( de exemplu, descrie multiple posibilităţi de întrebuinţare a unui obiect, de aplicare a unui fenomen etc.); gândeşte divergent, caută soluţii analizând şi evaluând alternativele posibile, găsind mai multe consecinţe ale unei idei; nu variază procedeele folosite în generarea soluţiilor, ideilor;
9-10 p. Îndeplineşte toate criteriile, la un nivel excelent.

 

C 13. INGENIOZITATE

Profil creativ

Schemă de punctare

a) Gândire euristică:
- rezolvă probleme folosind operaţii şi procedee nestandardizate, într-un proces de elaborare continuă, prin încercare şi eroare, alegând calea/ soluţia potrivită într-o situaţie dată, valorificând încercările reuşite;
- dezvoltă euristici de rezolvare a problemelor cum sunt (Ed Sickafus): pluralizarea (divizarea sau multiplicarea obiectelor), redistribuirea (schimbarea atribuirii funcţiilor la obiecte), redimensionarea (schimbarea valorilor şi a relaţiilor între caracteristicile obiectelor);
b) Ingeniozitate:
- realizează cu uşurinţă transferuri în situaţii variate, operând cu elemente obişnuite în situaţii noi, producând noi utilizări ale elementelor vechi, transformând funcţia unui obiect pentru a-l face util într-o formă nouă etc.;
- gândeşte eficient în abordarea unor situaţii noi, neobişnuite, incerte (probleme insuficient definite), optând pentru căile de rezolvare pe baza principiului efortului minim, combinând elementele în mod economic, pentru a realiza scopul/ funcţia obiectului.

1-2 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel scăzut: nu manifestă abilităţi de gândire euristică;
3-4 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel mediu: operează cu elemente obişnuite în situaţii obişnuite;
5-6 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel mediu: foloseşte unele operaţii şi procedee nestandardizate, prin încercare şi eroare, în rezolvarea problemei propuse; nu valorifică încercările reuşite;
7-8 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel bun: dezvoltă unele euristici de rezolvare a problemelor, transferuri în situaţii variate, operând cu elemente obişnuite în situaţii noi, producând noi utilizări; nu combină elementele cu suficientă economie, pentru a rezolva problema, a realiza scopul/ funcţia obiectului abordat;
9-10 p. Îndeplineşte toate criteriile, la un nivel excelent.

 

 

C 14. PLAUZIBILITATE (ADECVAREA SOLUŢIILOR LA REALITATE)

Profil creativ

Schemă de punctare

a) Plauzibilitate (conformitate cu realitatea):
- raportează ideile la realitate - etalonul aprecierii şi autoaprecierii - apreciind calitatea, justeţea, conformitatea ideilor cu criterii ale realităţii, identificând idealizări, absurdităţi tehnice, deosebind produsele care sunt rezultatul imaginaţiei aplicate la realitate de producţiile aberante şi rupte de realitate, corelând noutatea la criteriul realităţii;
- gândeşte în termeni de aspecte particulare (materiale, fenomene, evenimente, nevoi umane), preocupat cu relaţii de contingenţă (întăriri pozitive sau negative) între situaţiile observate în timp şi spaţiu;
b) Aplicabilitate:
- identifică posibilităţi de aplicare a produselor realizate, limitele utilizării unor produse, valorificând resurse materiale şi judecând utilitatea sau eficienţa produsului în termeni de nevoi practice care răspunde (tehnice, economice, umane, ecologice, morale etc.);
- sensibil la aplicaţiile şi implicaţiile în practică a soluţiilor unei probleme, preocupat de ceea ce poate să apară ca plauzibil sau realist, apreciind succesul în termeni de eficienţă, validitate, aplicabilitate etc.

1-2 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel scăzut: nu distinge produsele care sunt idealizări, absurdităţi tehnice, rezultatul imaginaţiei aplicate la realitate de producţiile aberante şi rupte de realitate;
3-4 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel mediu: nu gândeşte problemele în termeni de răspunsuri aplicabile, plauzibile;
5-6 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel mediu: încearcă să raporteze ideile la realitate, preocupat de ceea ce poate să apară ca plauzibil sau realist; capabil să identifice idealizări, absurdităţi tehnice, deosebind producţiile aberante şi rupte de realitate; nu gândeşte în termeni de limite a utilizării unor materiale sau produse;
7-8 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel bun: corelează noutatea la realitate; apreciază succesul în termeni de posibilităţi de aplicare a produsului realizat, judecă utilitatea sau eficienţa produsului în termeni de nevoi practice la care răspunde; nu identifică riguros limitele utilizării produselor realizate, nu valorifică eficient resurse materiale, posibilităţi de aplicare a produselor realizate;
9-10 p. Îndeplineşte toate criteriile, la un nivel excelent.

 

C 15. DESIGN (TEHNOLOGIC)

Profil creativ

Schemă de punctare

a) Planificare:
- reflectează asupra obiectelor particulare şi a semnificaţiei acţiunilor asupra lor, focalizat pe experienţa personală, înclinat către provocarea unor fenomene, realizarea unor produse funcţionale: „Ce trebuie să fac asupra unor lucruri, pentru a le schimba pe celelalte în modul dorit?”; „Este o anumită acţiune esenţială pentru scopul care trebuie atins?”;
- analizează detalii structurale şi funcţionale în termeni de ergonomie, fiabilitate, anduranţă, estetică, utilitate etc., călăuzit de plan (scop, sarcini, repartizarea efortului, a resurselor etc.), valorificând materiale, relaţii, norme;
b) Execuţie:
- execută acţiuni practice (diagnostic, depanare, reglare, modificare, construire), percepând cu uşurinţă relaţii spaţio-temporale (forme, distanţe, combinări în spaţiu, mişcări), estimând cu precizie valori, mărimi, manifestând o bună coordonare senzorio-motorie, lucrând scrupulos, analizând corect şi critic construcţia şi funcţionarea unui dispozitiv, adaptând şi transformând procedeele şi tehnicile, realizând produse finite adecvate la scop;
- preocupat de validitatea tehnică a acţiunii, găsind succesul unui plan de acţiune în acordul cerinţelor şi al rezultatelor cu nevoile practice reale, rezultatele acţiunii fiind schimbări atât în obiectele gândirii (construirea unora noi, schimbarea cursului unor evenimente etc.), cât şi în comportamentul oamenilor.

1-2 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel scăzut: nu este preocupat de validitatea tehnică a acţiunii, produsului, de acordul cu nevoile practice reale;
3-4 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel mediu: nu analizează detalii structurale şi funcţionale în termeni de ergonomie, fiabilitate, anduranţă, estetică, utilitate etc.;
5-6 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel mediu: înclinat către realizarea unor produse funcţionale, provocarea unor fenomene; manifestă o bună coordonare senzorio-motorie, estimează cu precizie valori, mărimi; execută unele acţiuni practice (reglare, modificare, construire), lucrând scrupulos; nu analizează critic construcţia/ funcţionarea unui dispozitiv;
7-8 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel bun: reflectează asupra obiectelor şi a acţiunii asupra lor, focalizat pe experienţa personală; analizează detalii structurale şi funcţionale în termeni de ergonomie, fiabilitate, anduranţă, estetică, utilitate etc.; execută cu uşurinţă acţiuni practice (diagnostic, depanare, reglare, modificare, construire); adaptează şi transformă cu eleganţă procedeele şi tehnicile, pentru a realiza produse finite adecvate la scop; nu valorifică suficient materiale, relaţii, norme în scopul realizării planului (sarcini, repartizarea efortului, a resurselor etc.);
9-10 p. Îndeplineşte toate criteriile, la un nivel excelent.

 

C 16. IMAGINAŢIE

Profil creativ

Schemă de punctare

a) Gândire laterală:
- gândeşte liber, într-o mişcare pe orizontală (nedirecţionată, neghidată de un plan, neorientată spre un scop precis, presupunând mai multe posibilităţi), bazat pe reprezentări şi asociaţii libere de imagini şi idei;
- asociază lucruri, împrejurări, fenomene cu stări sufleteşti, reconfigurând cunoştinţele în imagini noi, îmbogăţite cu experienţa afectivă proprie, reconfigurând noţiunile în sensul dorinţelor, năzuinţelor proprii;
b) Imaginaţie (fantezie, invenţie, născocire, ficţiune, plăsmuire, reverie):
- recurge la fantezie, imaginaţie, „abandonare imaginativă” în sinteză cu gândirea ştiinţifică, recombină imagini, senzaţii cu reprezentări ştiinţifice, creând fantezii, ficţiuni, analogii, plăsmuiri minuţioase şi subtile de situaţii irealizabile, dar posibile;
- manifestă preocupare pentru miturile, metaforele şi ficţiunile ştiinţei etc., înclinaţii către basm, mitologie, povestiri fantastice, construcţii tehnice etc.

1-2 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel scăzut: nu manifestă preocupare pentru ficţiunile ştiinţei;
3-4 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel mediu: nu recurge la fantezie, imaginaţie, în sinteză cu gândirea ştiinţifică;
5-6 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel mediu: manifestă înclinaţii către basm, mitologie, povestiri fantastice, construcţii tehnice etc., gândind liber, bazat pe asocierea lucrurilor, împrejurărilor, fenomenelor cu stări sufleteşti; nu produce cunoştinţe ştiinţifice reconfigurate în imagini noi, îmbogăţite cu experienţa afectivă proprie;
7-8 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel bun: recurge la „abandonare imaginativă” în sinteză cu gândirea ştiinţifică; recombină imagini, senzaţii cu reprezentări ştiinţifice; reconfigurează cunoştinţele în imagini noi, în sensul dorinţelor, năzuinţelor proprii, îmbogăţite cu experienţa afectivă proprie; creează fantezii, ficţiuni, analogii, plăsmuiri minuţioase şi subtile de situaţii irealizabile, dar posibile (în termeni ştiinţifici);
9-10 p. Îndeplineşte toate criteriile, la un nivel excelent.

 

C 17. SENSIBILIZARE ESTETICĂ

Profil creativ

Schemă de punctare

a) Unitate compoziţională:
- sensibil la unitatea grafică, logică, psihologică, estetică a produsului realizat;
- preocupat de claritate, precizie, coerenţă, armonie stilistică în alegerea reprezentărilor caracteristice, esenţiale ale obiectelor, fenomenelor, evenimentelor;
b) Varietate şi echilibru compoziţional:
- preocupat de complexitatea răspunsului personal în utilizarea conceptelor, realizând conexiuni util-estetic, subliniind mesajul estetic propriu;
- preocupat de realizarea echilibrului subiect-temă într-o tehnică adecvată, manifestând cunoştinţe şi deprinderi variate, ca elemente de sprijin pentru rezolvarea problemei.

1-2 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel scăzut: încadrează vag mesajul în temă, în subiect; tehnică improvizată, stil deficient;
3-4 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel mediu: încadrează convenţional mesajul în temă; tehnică improvizată, stil deficient;
5-6 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel mediu: codifică/ decodifică mesajul lucrării în manieră convenţională; încadrează convenţional mesajul în temă, în subiect; stil sugestiv; insuficient preocupat de claritate, precizie, coerenţă în alegerea reprezentărilor caracteristice ale obiectelor, fenomenelor, evenimentelor; nu manifestă cunoştinţe şi deprinderi ştiinţifice şi artistice variate, ca elemente de sprijin pentru rezolvarea problemei;
7-8 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel bun: codifică/ decodifică mesajul lucrării în manieră proprie; sensibil la unitatea estetică (grafică, logică, psihologică) a produsului realizat; preocupat de echilibrul subiect-temă într-o tehnică adecvată, sugestivă, personalizată; preocupat de claritate, precizie, coerenţă, armonie stilistică în alegerea reprezentărilor esenţiale ale obiectelor, fenomenelor, evenimentelor; manifestând cunoştinţe aprofundate şi deprinderi variate, ca elemente de sprijin pentru rezolvarea problemei; preocupat de complexitatea răspunsului personal în utilizarea conceptelor, realizând conexiuni util-estetic, subliniind mesajul estetic propriu;
9-10 p. Îndeplineşte toate criteriile, la un nivel excelent.

 

C 18. GÂNDIRE ORIGINALĂ

Profil creativ

Schemă de punctare

b) Gândire neconvenţională (nonconformism):
- generează idei şi concepţii noi, prin schimbarea percepţiilor, a mentalităţii şi a modului de a gândi, determinând atitudini neconstrânse, adoptând atitudini noi faţă de informaţii vechi, pregătit să-şi asume riscuri (în gândire şi acţiune), cu spirit de aventură, umor în comunicare etc.;
- rezolvă probleme cu metode neobişnuite, produce soluţii posibile la o problemă, ignorând voit ordinea cunoscută a lucrurilor, mergând până la „sfidarea logicii”;
a) Gândire originală:
- produce idei, soluţii noi, rar întâlnite din punct de vedere statistic, combinând elemente variate (idei, forme, relaţii, obiecte etc.), pentru a obţine noi semnificaţii, utilizări;
- obţine produse interesante, surprinzătoare, până la umor, folosind ideile, ipotezele în asociaţii neaşteptate, îndepărtate, realizând finaluri surpriză, folosind metode noi de procesare a informaţiei, altele decât cele uzuale, curente.

1-2 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel scăzut: nu generează idei şi concepţii noi;
3-4 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel mediu: nu foloseşte metode noi de procesare a informaţiei, altele decât cele uzuale, curente; nu obţine produse interesante, surprinzătoare;
5-6 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel mediu: încearcă să rezolve probleme cu metode neobişnuite, să genereze idei şi concepţii noi prin schimbarea modului de a gândi, adoptând atitudini noi faţă de informaţii vechi;
7-8 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel bun: generează idei şi concepţii noi, prin schimbarea percepţiilor, a mentalităţii; combină elemente variate (idei, forme, relaţii, obiecte etc.), pentru a obţine noi semnificaţii, utilizări; obţine produse interesante, surprinzătoare, folosind ideile, ipotezele în asociaţii neaşteptate, îndepărtate, realizând finaluri surpriză; produce idei, soluţii noi, rar întâlnite din punct de vedere statistic;
9-10 p. Îndeplineşte toate criteriile, la un nivel excelent.

 

C 19. GÂNDIRE INOVATIVĂ

Profil creativ

Schemă de punctare

a) Putere creatoare:
- lasă frâu liber imaginaţiei, eliberat de inhibiţii şi blocaje, manifestând încredere în sine, în posibilităţile personale de a realiza ceva, optimism, fascinaţie, entuziasm;
- îşi asumă sarcini complexe, care necesită timp de investigaţie, explorând în diverse direcţii ale căror produse au un caracter de noutate, manifestând disponibilitate pentru tehnici de lucru care stimulează gândirea creativă, perseverenţă, tenacitate, răbdare, devotament, niveluri înalte de interes, standarde înalte pentru propria muncă etc.;
b) Abordarea principiilor:
- pătrunde în esenţa fenomenelor observate, înţelege profund problemele, formulând noi probleme şi răspunsuri, predicţii fundamentale, descoperind sau generând principii noi, neobişnuite, neuzuale de relaţionare a datelor existente;
- dezvoltă concepte şi modele noi (teoretice sau experimentale), principii şi ipoteze, absorbind şi reorganizând experienţa dintr-un domeniu, restructurând sau reorganizând sistemul de cunoştinţe şi de reguli învăţate.

1-2 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel scăzut: nu manifestă optimism, fascinaţie, entuziasm, încredere în sine, în posibilităţile personale de a realiza ceva;
3-4 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel mediu: nu îşi asumă sarcini complexe, care necesită timp de investigaţie;
5-6 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel mediu: îşi asumă sarcini complexe, explorând în diverse direcţii; nu pătrunde în esenţa fenomenelor abordate;
7-8 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel bun: explorează în diverse direcţii ale căror produse au un caracter de noutate; manifestă disponibilitate pentru tehnici de lucru care stimulează gândirea creativă, perseverenţa, tenacitatea, răbdarea, devotamentul; manifestă niveluri înalte de interes şi standarde înalte pentru propria muncă; pătrunde în esenţa fenomenelor observate, absorbind şi reorganizând experienţa dintr-un domeniu, pentru a înţelege profund problemele, a formula noi probleme şi răspunsuri, a descoperi principii noi de relaţionare a datelor existente, a dezvolta concepte şi modele ştiinţifice noi, a restructura sau reorganiza sistemul de cunoştinţe şi de reguli învăţate;
9-10 p. Îndeplineşte toate criteriile, inovator.

 

Prof. Iulian Leahu, ianuarie 2014

Organizare si desfasurare
Parteneriate & Programe comune
Primii pasi in cercetarea stiintifica - program de initiere a elevilor
Etapa judeteana, Iasi 2020
Etapa interjudeteana, Mamaia 5 - 7 iunie 2020
Tabara de creativitate stiintifica a Concursului "Stefan Procopiu"
Site-uri recomandate
Link

Site coordonat de :
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi)      Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi)
Realizatori: prof. Mihai Keller(Iasi), prof. Irina Frunza(Iasi), prof. Adriana Amazilitei(Iasi), prof. Magdalena Postolache(Iasi)
2006-2020 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu"
site gazduit de mxhost.ro (http://www.mxhost.ro)