Concursul de creativitate in fizica si tehnologii "Stefan Procopiu"
  • Home
  • Editia 2018
  • Sectiuni
  • Evaluare
  • Editii
  • Press & Media
  • Anunturi
  • Cautare
Argumente pedagogice
Dictionar metodic
A. Olar, Bionica
Mecatronica si integronica
Monografiile concursului
Galeriile concursului
Initiatori
Elevi participanti
Galerie foto
Īntrebari si raspunsuri - convorbiri metodice, puncte de vedere
Chestionar
Coordonatori metodici ai sectiunilor
Forum
Contact
Accesari : 562448
Simbata, 18 Ianuarie, 2020
Actualizare: 30 octombrie 2019

 


 

Concursul de creativitate „Ştefan Procopiu”

 


CONCURSUL DE CREATIVITATE „ŞTEFAN PROCOPIU” este dedicat elevilor din învăţământul preuniversitar: cl. a VI-a – a XII-a - gimnaziu, licee teoretice şi tehnologice.
Concursul se desfăşoară pentru disciplinele fizică şi tehnologiile înrudite, mecatronică, electronică, electrotehnică. 
Concursul se organizează pe baza acordurilor de colaborare dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din Iaşi:
- Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
- Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
- Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
- Facultatea de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
- Forumul Inventatorilor Români din Iaşi.
Colaborarea are ca scop:
- valorificarea creativității științifice şi tehnice a elevilor, stimularea potenţialului creativ al elevilor, dezvoltarea de competenţe trans-disciplinare la elevi (comunicare, rezolvare de probleme, TIC, cooperare în realizarea de proiecte etc.);
- stimularea interesului elevilor pentru aprofundarea studiului fizicii şi al tehnologiilor înrudite şi orientarea traseului şcolar al elevilor către o carieră profesională în aceste domenii.
Concursul răspunde unor cerinţe pedagogice, precum:
- reflectarea în evaluarea rezultatelor şcolare a capacităţilor de transfer şi de creativitate ale elevilor; 
- aprecierea profilului creativ al fiecărui elev – abilităţi de gândire teoretică, experimentală, tehnică, intuitivă (perspicacitate), imaginaţie științifică anticipativă, flexibilitatea, productivitatea gândirii, originalitate, elaborare etc.;
- stimularea performanţelor elevilor într-un spectru de inteligenţe larg - logico-matematic, verbal-lingvistic, vizual-spațial, naturalist, chinestezic, interpersonal, intra-personal, muzical, existenţial etc. (H. Gardner) - prin extinderea gamei de rezultate ale învățării evaluate.
Prin practicile sale, Concursul promovează concepţia conform căreia performanțele învățării se regăsesc la „intersecția” favorabilă a două dimensiuni ale personalităţii:
- ansamblul profilurilor creative specifice (categorii de competenţe valorizate în disciplinele studiate), reprezentate prin diplomele acordate în Concurs; 
- ansamblul profilurilor de inteligenţe (capacităţi individuale şi „distribuite în mediu”, favorabile manifestării performanţelor creative), reprezentate prin secţiunile Concursului.
În scopul armonizării acestor două dimensiuni ale personalităţii, Concursul propune:
Situații de evaluare - Secţiunile Concursului:
I. LUCRĂRI SCRISE - probe scrise (individuale);
II. TEHNICI DE LABORATOR – probe experimentale;
III. GRUPURI DE COOPERARE - proiecte de grup;
IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE - rapoarte de cercetare;
V. FIZICĂ TEHNOLOGICĂ (APLICATĂ) – lucrări practice;
VI. TEHNICI COMPUTAŢIONALE – software (educaţional, tehnologic);
VII. COMPOZIŢII – literatură, film, arte plastice, teatru pe teme ştiinţifice;
VIII. PROIECTE ANTREPRENORIALE – proiecte de afaceri.
Criterii de evaluare - Diplomele acordate:
ARHIMEDE – gândire intuitivă (holistă, spirit de observaţie şi perspicacitate);
NEWTON – gândire analitică (teoretică, ştiinţifică);
COPERNIC – flexibilitatea gândirii ştiinţifice;
GALILEI – gândire experimentală (priceperea de a experimenta);
EDISON – productivitatea (fluiditatea) gândirii ştiinţifice/ tehnice;
COANDĂ – gândire tehnică (adecvarea gândirii la realitate);
JULES VERNE – imaginaţie ştiinţifică anticipativă;
EINSTEIN – originalitatea gândirii ştiinţifice;
PROCOPIU – spectru larg de aptitudini ştiinţifice/ tehnice.

Prof. Iulian Leahu, octombrie 2018

Organizare si desfasurare
Parteneriate & Programe comune
Primii pasi in cercetarea stiintifica - program de initiere a elevilor
Etapa judeteana, Iasi 2020
Etapa interjudeteana, 8 - 9 iunie 2019
Tabara de creativitate stiintifica a Concursului "Stefan Procopiu"
Site-uri recomandate
Link
[ x ]

CONCURSUL DE CREATIVITATE "ŞTEFAN PROCOPIU" 
EDIŢIA A XXIII-A, 2019-2020


ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ETAPEI JUDEŢENE IAŞI


21-22 martie 2020


Fizică

Secţiunea I. Lucrări scrise, gimnaziu şi liceu
      Organizare: Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, Iaşi
      Desfăşurare:
Secţiunea a IV-a. Referate ştiinţifice, gimnaziu şi liceu
      Organizare: Şcoala Gimnazială „B.P. Haşdeu”, Iaşi
      Desfăşurare:
Secţiunea a VI-a. Lucrări practice, gimnaziu şi liceu
      (comisie comună: fizică, electronică, mecatronică, electrotehnică)
      Organizare: Colegiul Tehnic „I.C. Ştefănescu”, Iaşi
      Desfăşurare:
Secţiunea a VIII-a. Proiecte antreprenoriale, gimnaziu şi liceu
      Organizare: Colegiul Tehnic „I.C. Ştefănescu”, Iaşi
      Desfăşurare:

Mecatronică, Electrotehnică, Electronică
Secţiunile II, IV, VIII, liceu
      Organizare: Liceul Tehnic de Transporturi şi Construcţii, Iaşi
      Desfăşurare:

Electronică
Secţiunea a II-a, liceu
      Organizare: Liceul de Electronică şi Telecomunicaţii „Gh. Mîrzescu”, Iaşi
      Desfăşurare:

Secţiunile II, IV, VI, VIII, liceu - Liceul Tehnic de Transporturi şi Construcţii, Iaşi

 

28-29 martie 2020


Fizică
Secţiunea a II-a. Tehnici de laborator, cl. a VI-a
      Organizare: Colegiul Tehnic „I.C. Ştefănescu”, Iaşi
      Desfăşurare:
Secţiunea a II-a. Tehnici de laborator, cl. a VII-a
      Organizare: Şcoala Gimnazială „Al. cel Bun”, Iaşi
      Desfăşurare:
Secţiunea a II-a. Tehnici de laborator, cl. a VIII-a
      Organizare:  Colegiul Naţional „M. Eminescu”, Iaşi
      Desfăşurare: Departamentul de Fizică, Univ. Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi
Secţiunea a II-a. Tehnici de laborator, liceu
      Organizare:  Colegiul Naţional „M. Eminescu”, Iaşi
      Desfăşurare: Departamentul de Fizică, Univ. Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi
Secţiunea a III-a. Grupuri de cooperare, gimnaziu
      Organizare: Şcoala Gimnazială „I. Neculce”, Iaşi
      Desfăşurare:
Secţiunea a III-a. III. Grupuri de cooperare, liceu
      Organizare: Liceul Teoretic „D. Cantemir”, Iaşi
      Desfăşurare:
Secţiunea a V-a. Tehnici computaţionale (digitale), gimnaziu şi liceu
      Organizare: Şcoala Gimnazială „Al. cel Bun”, Iaşi
      Desfăşurare:
Secţiunea a VII-a. Compoziţii pe teme ştiinţifice, gimnaziu şi liceu
      Organizare: Şcoala Gimnazială „Şt. Bârsănescu”, Iaşi
      Desfăşurare:Site coordonat de :
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi)      Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi)
Realizatori: prof. Mihai Keller(Iasi), prof. Irina Frunza(Iasi), prof. Adriana Amazilitei(Iasi), prof. Magdalena Postolache(Iasi)
2006-2019 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu"
site gazduit de mxhost.ro (http://www.mxhost.ro)