Concursul de creativitate in fizica si tehnologii "Stefan Procopiu"
  • Home
  • Editia 2018
  • Sectiuni
  • Evaluare
  • Editii
  • Press & Media
  • Anunturi
  • Cautare
Argumente pedagogice
Dictionar metodic
A. Olar, Bionica
Mecatronica si integronica
Monografiile concursului
Galeriile concursului
Initiatori
Elevi participanti
Galerie foto
Īntrebari si raspunsuri - convorbiri metodice, puncte de vedere
Chestionar
Coordonatori metodici ai sectiunilor
Forum
Contact
Accesari : 537657
Vineri, 24 Mai, 2019
Actualizare: 28 aprilie 2019

 


 

Concursul de creativitate „Ştefan Procopiu”

 


CONCURSUL DE CREATIVITATE „ŞTEFAN PROCOPIU” este dedicat elevilor din învăţământul preuniversitar: cl. a VI-a – a XII-a - gimnaziu, licee teoretice şi tehnologice.
Concursul se desfăşoară pentru disciplinele fizică şi tehnologiile înrudite, mecatronică, electronică, electrotehnică. 
Concursul se organizează pe baza acordurilor de colaborare dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din Iaşi:
- Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
- Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
- Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
- Facultatea de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
- Forumul Inventatorilor Români din Iaşi.
Colaborarea are ca scop:
- valorificarea creativității științifice şi tehnice a elevilor, stimularea potenţialului creativ al elevilor, dezvoltarea de competenţe trans-disciplinare la elevi (comunicare, rezolvare de probleme, TIC, cooperare în realizarea de proiecte etc.);
- stimularea interesului elevilor pentru aprofundarea studiului fizicii şi al tehnologiilor înrudite şi orientarea traseului şcolar al elevilor către o carieră profesională în aceste domenii.
Concursul răspunde unor cerinţe pedagogice, precum:
- reflectarea în evaluarea rezultatelor şcolare a capacităţilor de transfer şi de creativitate ale elevilor; 
- aprecierea profilului creativ al fiecărui elev – abilităţi de gândire teoretică, experimentală, tehnică, intuitivă (perspicacitate), imaginaţie științifică anticipativă, flexibilitatea, productivitatea gândirii, originalitate, elaborare etc.;
- stimularea performanţelor elevilor într-un spectru de inteligenţe larg - logico-matematic, verbal-lingvistic, vizual-spațial, naturalist, chinestezic, interpersonal, intra-personal, muzical, existenţial etc. (H. Gardner) - prin extinderea gamei de rezultate ale învățării evaluate.
Prin practicile sale, Concursul promovează concepţia conform căreia performanțele învățării se regăsesc la „intersecția” favorabilă a două dimensiuni ale personalităţii:
- ansamblul profilurilor creative specifice (categorii de competenţe valorizate în disciplinele studiate), reprezentate prin diplomele acordate în Concurs; 
- ansamblul profilurilor de inteligenţe (capacităţi individuale şi „distribuite în mediu”, favorabile manifestării performanţelor creative), reprezentate prin secţiunile Concursului.
În scopul armonizării acestor două dimensiuni ale personalităţii, Concursul propune:
Situații de evaluare - Secţiunile Concursului:
I. LUCRĂRI SCRISE - probe scrise (individuale);
II. TEHNICI DE LABORATOR – probe experimentale;
III. GRUPURI DE COOPERARE - proiecte de grup;
IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE - rapoarte de cercetare;
V. FIZICĂ TEHNOLOGICĂ (APLICATĂ) – lucrări practice;
VI. TEHNICI COMPUTAŢIONALE – software (educaţional, tehnologic);
VII. COMPOZIŢII – literatură, film, arte plastice, teatru pe teme ştiinţifice;
VIII. PROIECTE ANTREPRENORIALE – proiecte de afaceri.
Criterii de evaluare - Diplomele acordate:
ARHIMEDE – gândire intuitivă (holistă, spirit de observaţie şi perspicacitate);
NEWTON – gândire analitică (teoretică, ştiinţifică);
COPERNIC – flexibilitatea gândirii ştiinţifice;
GALILEI – gândire experimentală (priceperea de a experimenta);
EDISON – productivitatea (fluiditatea) gândirii ştiinţifice/ tehnice;
COANDĂ – gândire tehnică (adecvarea gândirii la realitate);
JULES VERNE – imaginaţie ştiinţifică anticipativă;
EINSTEIN – originalitatea gândirii ştiinţifice;
PROCOPIU – spectru larg de aptitudini ştiinţifice/ tehnice.

Prof. Iulian Leahu, octombrie 2018

Organizare si desfasurare
Parteneriate & Programe comune
Primii pasi in cercetarea stiintifica - program de initiere a elevilor
Etapa judeteana, Iasi 2019
Etapa interjudeteana, 8 - 9 iunie 2019
Tabara de creativitate stiintifica a Concursului "Stefan Procopiu"
Site-uri recomandate
Link
[ x ]

CONCURSUL DE CREATIVITATE "ŞTEFAN PROCOPIU" 
FIZICĂ, ELECTRONICĂ, MECATRONICĂ, ELECTROTEHNICĂ
EDIŢIA A XXII-A, 2018-2019


ETAPA INTERJUDEŢEANĂ, IAŞI, 7-9 iunie 2019


Locul desfăşurării: 

Fizică, Electronică
8-9 iunie – Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi

Persoane de contact: Prof. Iulian Leahu, leahu.iulian@gmail.com, tel. 0749942115
Prof. Sorina Maria Leu, sorinamarialeu@gmail.com, tel. 0721237961
Prof. ing. Corina Vornicu, corinavornic@yahoo.com, tel. 0746428958


Mecatronică
7-9 iunie – Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi

Persoane de contact:  Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Prisăcaru, prisacaru_ghe2004@yahoo.com, tel. 0747657791
Prof. dr. ing. Anca Roznovan, ancaeugentina@yahoo.com , tel. 074 016 3002


Electrotehnică
7-9 iunie – Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi

Persoane de contact:  Prof. ing. Cristina Ioan, cristinaioan66@yahoo.com, tel. 0744639702


Înscrieri:

Listele cu elevii înscrişi la etapa interjudeţeană se transmit către prof. Mihai Keller, mihai.keller@gmail.com,
până în data de 25 mai 2019, folosind Tabelul de înscriere.


Informaţiile privind programul de desfăşurare a concursului şi sejurul participanţilor vor fi publicate la rubrica „Etapa interjudeţeană, 8-9 iunie, Iaşi”


Program de desfasurare - Iasi (fizica, electronica, mecatronica, electrotehnica)

 


 

ETAPA JUDEŢEANĂ, IAŞI, 23-24 martie 2019


Locul desfăşurării: Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi


REZULTATELE  FINALE   ALE   CONCURSULUI

 


Site coordonat de :
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi)            Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi)
2006-2019 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu"
site gazduit de mxhost.ro