Concursul de creativitate in fizica si tehnologii "Stefan Procopiu"

Argumente pedagogice
Dictionar metodic
A. Olar, Bionica
Mecatronica si integronica
Monografiile concursului
Galeriile concursului
Initiatori
Elevi participanti
Galerie foto
Īntrebari si raspunsuri - convorbiri metodice, puncte de vedere
Chestionar
Coordonatori metodici ai sectiunilor
Forum
Contact
Accesari : 470314
Vineri, 15 Decembrie, 2017
Actualizare: 22 octombrie 2017

 


 

Concursul de creativitate „Ştefan Procopiu”

Ediţia a XX-a - martie - iunie 2017

ETAPA JUDEŢEANĂ IAŞI 2017

SESIUNEA I: 25-26 martie 2017
 Fizică (mecanică, termodinamică, fizică cuantică), Electronică
 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

SESIUNEA a II-a: 6-7 mai 2017
 Fizică (electricitate, electromagnetism), Mecatronică, Electrotehnică,
 Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
 Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

ETAPA INTERJUDEŢEANĂ, IAŞI, 27-28 mai 2017

 Fizică, Electronică, Mecatronică, Electrotehnică
 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
 Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
 Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

 

CONCURSUL DE CREATIVITATE „ŞTEFAN PROCOPIU” este dedicat elevilor din învăţământul preuniversitar: cl. a VI-a – a XII-a - gimnaziu, licee teoretice şi tehnologice.
Concursul se desfăşoară pentru disciplinele fizică şi tehnologiile înrudite, mecatronică, electronică, electrotehnică. 
Concursul se organizează pe baza acordurilor de colaborare dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din Iaşi:
- Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
- Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
- Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
- Facultatea de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
- Forumul Inventatorilor Români din Iaşi.
Colaborarea are ca scop:
- valorificarea creativității științifice şi tehnice a elevilor, stimularea potenţialului creativ al elevilor, dezvoltarea de competenţe trans-disciplinare la elevi (comunicare, rezolvare de probleme, TIC, cooperare în realizarea de proiecte etc.);
- stimularea interesului elevilor pentru aprofundarea studiului fizicii şi al tehnologiilor înrudite şi orientarea traseului şcolar al elevilor către o carieră profesională în aceste domenii.
Concursul răspunde unor cerinţe pedagogice, precum:
- reflectarea în evaluarea rezultatelor şcolare a capacităţilor de transfer şi de creativitate ale elevilor; 
- aprecierea profilului creativ al fiecărui elev – abilităţi de gândire teoretică, experimentală, tehnică, intuitivă (perspicacitate), imaginaţie științifică anticipativă, flexibilitatea, productivitatea gândirii, originalitate, elaborare etc.;
- stimularea performanţelor elevilor într-un spectru de inteligenţe larg - logico-matematic, verbal-lingvistic, vizual-spațial, naturalist, chinestezic, interpersonal, intra-personal, muzical, existenţial etc. (H. Gardner) - prin extinderea gamei de rezultate ale învățării evaluate.
Prin practicile sale, Concursul promovează concepţia conform căreia performanțele învățării se regăsesc la „intersecția” favorabilă a două dimensiuni ale personalităţii:
- ansamblul profilurilor creative specifice (categorii de competenţe valorizate în disciplinele studiate), reprezentate prin diplomele acordate în Concurs; 
- ansamblul profilurilor de inteligenţe (capacităţi individuale şi „distribuite în mediu”, favorabile manifestării performanţelor creative), reprezentate prin secţiunile Concursului.
În scopul armonizării acestor două dimensiuni ale personalităţii, Concursul propune:
Situații de evaluare - Secţiunile Concursului:
I. LUCRĂRI SCRISE - probe scrise (individuale);
II. TEHNICI DE LABORATOR – probe experimentale;
III. GRUPURI DE COOPERARE - proiecte de grup;
IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE - rapoarte de cercetare;
V. FIZICĂ TEHNOLOGICĂ (APLICATĂ) – lucrări practice;
VI. TEHNICI COMPUTAŢIONALE – software (educaţional, tehnologic);
VII. COMPOZIŢII – literatură, film, arte plastice, teatru pe teme ştiinţifice;
VIII. PROIECTE ANTREPRENORIALE – proiecte de afaceri.
Criterii de evaluare - Diplomele acordate:
ARHIMEDE – gândire intuitivă (holistă, spirit de observaţie şi perspicacitate);
NEWTON – gândire analitică (teoretică, ştiinţifică);
COPERNIC – flexibilitatea gândirii ştiinţifice;
GALILEI – gândire experimentală (priceperea de a experimenta);
EDISON – productivitatea (fluiditatea) gândirii ştiinţifice/ tehnice;
COANDĂ – gândire tehnică (adecvarea gândirii la realitate);
JULES VERNE – imaginaţie ştiinţifică anticipativă;
EINSTEIN – originalitatea gândirii ştiinţifice;
PROCOPIU – spectru larg de aptitudini ştiinţifice/ tehnice.

Prof. Iulian Leahu, octombrie 2016

Organizare si desfasurare
Parteneriate & Programe comune
Etapa judeteana, Iasi 2018
Etapa interjudeteana, 26-27-28 mai 2018:
Statiune Durau - Fizica si Electronica;
Iasi - Electrotehnica si Mecanica - Univ. Tehnica "Gh. Asachi" Iasi, Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata; Facultatea de Mecanica
Tabara de creativitate stiintifica a Concursului "Stefan Procopiu"
Site-uri recomandate
Link
[ x ]

Concursul de creativitate "Ştefan Procopiu" 
Fizică, Electronică, Mecatronică, Electrotehnică
Ediţia a XXI-a, 2017-2018

Etapa judeţeană, Iaşi
Sesiunea I - 24-25 martie 2018 - Fizică, Electronică
Sesiunea a II-a - 
21-22 aprilie 2018 - Mecatronică, Electrotehnică


Dragi elevi, dragi colegi profesori

Prin acordurile de parteneriat dintre Concursul de creativitate „Ştefan Procopiu” şi Instituţii de învăţământ superior din Iaşi - Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei; Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată şi Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi - transmitem, elevilor şi profesorilor îndrumători ai elevilor, din partea Facultăţilor menţionate, invitaţia să participaţi la elaborarea de lucrări practice în cadrul Facultăţilor şi sub conducerea cadrelor didactice universitare.

Aspecte accesibile elevilor din temele propuse în liste pot fi abordate de elevi din diverse perspective, corespunzătoare prezentării lor la următoarele secțiuni ale Concursului de creativitate, şi anume:

Referate științifice (studii bibliografice, cercetări teoretice şi experimentale, comunicări științifice);

Lucrări practice (construcții de dispozitive, demonstrații şi determinări experimentale);

Tehnici computaţionale (modelări, simulări, determinări computerizate); 

Compoziţii – Film (filme didactice, științifice pe temele propuse);

Proiecte antreprenoriale (proiecte de afaceri pe temele propuse).

Ataşăm liste de teme de lucrări propuse elevilor în acest scop (pentru electronică şi electrotehnică, urmează mecatronica).

Temele sunt propuse elevilor care studiază fizica în învăţământul preuniversitar (licee teoretice şi tehnologice, gimnaziu), pentru a fi abordate ca extinderi ale noţiunilor fizicii, ca aplicaţii ale fizicii în tehnologie, ca realizare de mijloace tehnologice necesare studiului fenomenelor fizice. În aceeaşi măsură, temele se adresează elevilor liceelor tehnologice care studiază disciplinele tehnologice electronică, electrotehnică, mecatronică

Participarea elevilor la aceste secțiuni ale concursului nu va fi limitată la temele de specialitate propuse. Elevii şi profesorii îndrumători pot propune Facultăților alte teme din domeniile de specialitate. De asmenea, lucrările realizate pot fi prezentate şi la alte concursuri, sesiuni.

Teme propuse de Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Teme propuse de Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Teme propuse de Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Din partea învăţământului preuniversitar, persoanele de contact sunt:


Site coordonat de :
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi)            Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi)
2006-2017 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu"