Concursul de creativitate in fizica si tehnologii "Stefan Procopiu"
  • Home
  • Editia 2020
  • Sectiuni
  • Evaluare
  • Editii
  • Press & Media
  • Anunturi
  • Cautare
Argumente pedagogice
Dictionar metodic
A. Olar, Bionica
Mecatronica si integronica
Monografiile concursului
Galeriile concursului
Initiatori
Elevi participanti
Galerie foto
Īntrebari si raspunsuri - convorbiri metodice, puncte de vedere
Chestionar
Coordonatori metodici ai sectiunilor
Forum
Contact
Accesari : 571891
Miercuri, 03 Iunie, 2020
Actualizare: 28 aprilie 2020

 


CRITERII DE EVALUARE

C 8. ABILITĂŢI EXPERIMENTALE

Profil creativ

Schemă de punctare

a) Sensibilitate experimentală:
- focalizat pe cazuri particulare, pe experienţe personale, pe verificarea ipotezelor proprii, gândind în termeni de obiecte concrete, căi alternative de acţiune asupra lor şi semnificaţii ale acestora: „Este o anumită acţiune necesară pentru scopul care trebuie atins?”;
- concentrat pe explicaţii obiective ale observaţiilor, prin raportare la criterii de adevăr, manifestând sensibilitate la relaţii factuale (spaţio-temporale, asemănări între situaţii etc.) şi la validitatea factuală a acţiunii (confirmare prin rezultate, acordul ipotezelor cu experienţa);
b) Îndemânare:
- manifestă dibăcie, dexteritate în selectarea şi utilizarea materialelor, a echipamentelor, a instrumentelor de măsurare, apreciind calităţile acestora adecvat la cerinţe (sensibilitate, precizie, justeţe);
- înţelege şi aplică cu uşurinţă instrucţiunile de lucru, descrie şi precizează riguros etapele de îndeplinit în colectarea datelor experimentale, apreciază calităţile acestora (maniera de expunere, surse de erori, nivelul erorilor).

1-2 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel scăzut: nu manifestă sensibilitate pentru experiment;
3-4 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel mediu: nu manifestă înclinaţie pentru verificarea proprie, experimentală a ipotezelor prezentate;
5-6 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel mediu: manifestă sensibilitate pentru verificarea experimentală a ipotezelor prezentate, nu utilizează instrumente, materiale, spaţiul de lucru cu suficientă precizie, îndemânare, siguranţă, nu apreciază şi aplică norme de protecţie a muncii; nu realizează dispozitivul experimental cu suficientă acurateţe (raportat la cerinţe);
7-8 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel bun: focalizat pe verificarea experimentală a ipotezelor proprii; manifestă abilităţi perceptive şi manuale (ritm, rapiditate, viteză de reacţie, echilibru, flexibilitatea şi coordonarea mişcărilor); selectează şi utilizează materiale, instrumente, echipamente, dispozitive, apreciind calităţile acestora în raport cu cerinţele; descrie şi precizează maniera de colectare a datelor, înregistrarea observaţiilor proprii; nu prezintă suficient de adecvat şi riguros modalităţi de identificare a surselor de erori, de limitare a nivelului erorilor;
9-10 p. Îndeplineşte toate criteriile, la un nivel excelent.

C 9. MODELARE EXPERIMENTALĂ

Profil creativ

Schemă de punctare

a) Elaborarea modelului experimental:
- idealizează/ abstractizează însuşirile obiectelor concrete, fenomenelor percepute, în scopul izolării caracteristicilor comune, esenţiale, a generalizării observaţiilor, a identificării invarianţilor (constante, noţiuni, scheme de operare);
- planifică testarea experimentală a unui enunţ, metode, fenomen, formulând întrebări şi ipoteze de lucru, concluzii şi consecinţe, controlând variabilele unui fenomen, parametrii unui sistem;
b) Operarea cu modelul obţinut:
- validează experimental (demonstrează, testează, confirmă) noţiuni, enunţuri, relaţii, procese, urmând proceduri experimentale corect planificate, definind limitele de aplicabilitate ale modelului obţinut în noi situaţii-problemă,;
- construieşte sistematic noi consecinţe, noi cunoştinţe mai abstracte, mai generale, prin aplicarea modelului obţinut (extrapolare, interpolare), transferul către probleme şi situaţii noi, identificând limitele de aplicabilitate ale modelului, oferind noi soluţii etc.

1-2 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel scăzut: nu prezintă în scris raportul de activitate; nu formulează concluzii şi generalizări posibile;
3-4 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel mediu: nu prezintă în scris raportul de activitate; nu motivează opţiunea pentru metodele sau procedeele folosite;
5-6 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel mediu: înclinat către provocarea unor fenomene, realizarea unor produse funcţionale; descrie etapele de îndeplinit în proiectarea şi realizarea experimentului; motivează opţiunea pentru metode folosite; formulează anumite concluzii;
7-8 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel bun: descrie şi motivează etapele de îndeplinit în proiectarea şi realizarea experimentului, opţiunea pentru metodele folosite; preocupat să prezică/ anticipeze/ prevină consecinţe (utilizând simulări); preocupat să aplice/ transfere modelul obţinut (regulă, lege, procedeu, tehnică, metodă) în situaţii noi, să obţină noi cunoştinţe, noi soluţii, optimizări (ale tehnicilor, metodelor); nu identifică suficient de riguros limitele de aplicare a modelului obţinut;
9-10 p. Îndeplineşte toate criteriile, la un nivel excelent.

 

Organizare si desfasurare
Parteneriate & Programe comune
Primii pasi in cercetarea stiintifica - program de initiere a elevilor
Etapa judeteana, Iasi 2020
Etapa interjudeteana, Mamaia 5 - 7 iunie 2020
Tabara de creativitate stiintifica a Concursului "Stefan Procopiu"
Site-uri recomandate
Link

Site coordonat de :
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi)      Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi)
Realizatori: prof. Mihai Keller(Iasi), prof. Irina Frunza(Iasi), prof. Adriana Amazilitei(Iasi), prof. Magdalena Postolache(Iasi)
2006-2020 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu"
site gazduit de mxhost.ro (http://www.mxhost.ro)