Concursul de creativitate in fizica si tehnologii "Stefan Procopiu"
  • Home
  • Editia 2020
  • Sectiuni
  • Evaluare
  • Editii
  • Press & Media
  • Anunturi
  • Cautare
Argumente pedagogice
Dictionar metodic
A. Olar, Bionica
Mecatronica si integronica
Monografiile concursului
Galeriile concursului
Initiatori
Elevi participanti
Galerie foto
Īntrebari si raspunsuri - convorbiri metodice, puncte de vedere
Chestionar
Coordonatori metodici ai sectiunilor
Forum
Contact
Accesari : 571890
Miercuri, 03 Iunie, 2020
Actualizare: 28 aprilie 2020

 


CRITERII DE EVALUARE

C 10. REFLEXIVITATE

Profil creativ

Schemă de punctare

a) Gândire sistemică:
- gândeşte teoretic, în termeni de sisteme conceptuale, raportând semnificaţia unui concept la concepte din acelaşi sistem (validitate conceptuală), producând ipoteze, teorii şi simboluri specializate, distanţându-se de fapte şi obiecte reale şi de experienţele personale;
- gândeşte ipotetic, analizând semnificaţiile conceptelor şi consecinţele posibile pentru conceptele corelate, preocupat de ceea ce este ipotetic posibil, de cazurile logic posibile, chiar improbabile practic;
b) Gândire analitică şi reflexivă:
- dispoziţie spre rigurozitate – a verifica orice enunţ, a cântări argumentele, a raporta logic la datele problemei, găsind confirmarea construcţiei teoretice în coerenţa internă dintre ipoteze, reguli şi rezultate aşteptate, preocupat de consistenţa internă a sistemelor de reprezentări simbolice (validitate epistemologică);
- dispoziţie spre reflexivitate, metodologie, într-un demers de la diversitate către unitate, raţionând despre concepte, cât şi despre raţionamentul însuşi, preocupat de regulile şi principiile de raţionare şi validare utilizate, sensibil la simboluri formale şi la terminologia specializată, la structura şi logica limbajului ştiinţific.

1-2 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel scăzut: nu manifestă sensibilitate pentru gândirea teoretică, ipotetică, reflexivă;
3-4 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel mediu: nu produce teorii, ipoteze; nivelul gândirii este convenţional (reproductiv);
5-6 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel mediu: preocupat de claritatea precizia noţiunilor, dar gândirea este predominant reproductivă;
7-8 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel bun: preocupat de claritatea şi precizia noţiunilor folosite, de consistenţa şi independenţa definiţiilor prezentate, de logica limbajului ştiinţific; utilizează instrumente de calcul variate (logic, matematic, simbolic); manifestă preocupare pentru prezicerea/ prevenirea/ anticiparea consecinţelor şi a limitelor unui raţionament, fenomen (utilizând simulări); dar nivelul proceselor cognitive (anticipare, analogie, inducţie, deducţie) nu este suficient de aprofundat (productiv);
9-10 p. Îndeplineşte toate criteriile, la un nivel excelent.

C 11. UTILIZAREA TEORIILOR (MODELARE TEORETICĂ)

Profil creativ

Schemă de punctare

a) Gândire algoritmică:
- gândeşte secvenţial, focalizat pe problemă, pornind de la datele problemei într-o succesiune logică, ce conduce la rezultate certe, prefigurate;
- validează teoretic (demonstrează, testează) noţiuni, enunţuri, relaţii, raţionamente, urmând proceduri algoritmice planificate, întemeind modelele obţinute pe criterii logice;
b) Crearea unui model teoretic şi operarea cu modelul obţinut (propunerea unei explicaţii):
- planifică testarea teoretică a unui enunţ, ipoteze, soluţii posibile, operând cu principii, reguli, legi ştiinţifice cunoscute, raţionamente ştiinţifice, argumente teoretice în rezolvarea de probleme;
- construieşte sistematic noi consecinţe, noi cunoştinţe mai abstracte, mai generale, prin aplicarea modelului obţinut, aplicând şi transferând modelul obţinut către probleme şi situaţii noi, oferind noi soluţii pe baza modelului elaborat, identificând limitele de aplicabilitate ale modelului obţinut etc.

1-2 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel scăzut: nu stăpâneşte cunoştinţele necesare rezolvării problemelor propuse;
3-4 p. Îndeplineşte puţine criterii, la un nivel mediu: nu aplică algoritmi adecvaţi de testare teoretică a unui enunţ, ipoteze, soluţii posibile la probleme propuse;
5-6 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel mediu: propune testarea teoretică a unui enunţ, probleme, dar nu operează suficient de riguros cu argumente teoretice (principii, reguli, legi, raţionamente) în acest scop;
7-8 p. Îndeplineşte majoritatea criteriilor, la un nivel bun: operează riguros cu argumente teoretice (principii, reguli, legi, raţionamente) în scopul testării teoretice a unui enunţ; prelucrează şi interpretează date, generalizează, formulează ipoteze de lucru, concluzii şi previziuni; pe baza modelului obţinut (lege, teorie, ipoteză, regulă, procedeu, metodă, clasificare etc.) explică observaţii, descrie şi clasifică sisteme, proprietăţi, fenomene; dar nu estimează cu suficientă rigurozitate şi fidelitate limitele de aplicare a modelului obţinut;
9-10 p Îndeplineşte toate criteriile, la un nivel excelent

 

Organizare si desfasurare
Parteneriate & Programe comune
Primii pasi in cercetarea stiintifica - program de initiere a elevilor
Etapa judeteana, Iasi 2020
Etapa interjudeteana, Mamaia 5 - 7 iunie 2020
Tabara de creativitate stiintifica a Concursului "Stefan Procopiu"
Site-uri recomandate
Link

Site coordonat de :
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi)      Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi)
Realizatori: prof. Mihai Keller(Iasi), prof. Irina Frunza(Iasi), prof. Adriana Amazilitei(Iasi), prof. Magdalena Postolache(Iasi)
2006-2020 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu"
site gazduit de mxhost.ro (http://www.mxhost.ro)