Concursul de creativitate in fizica si tehnologii "Stefan Procopiu"
  • Home
  • Editia 2018
  • Sectiuni
  • Evaluare
  • Editii
  • Press & Media
  • Anunturi
  • Cautare
Argumente pedagogice
Dictionar metodic
A. Olar, Bionica
Mecatronica si integronica
Monografiile concursului
Galeriile concursului
Initiatori
Elevi participanti
Galerie foto
Īntrebari si raspunsuri - convorbiri metodice, puncte de vedere
Chestionar
Coordonatori metodici ai sectiunilor
Forum
Contact
Accesari : 545432
Miercuri, 17 Iulie, 2019
Actualizare: 9 iunie 2019

 


CONCURSUL DE CREATIVITATE „ŞTEFAN PROCOPIU”
(pentru fizică şi tehnologiile înrudite: mecatronică, electronică, electrotehnică)
Ediţia a XXI-a, Etapa interjudeţeană 2018

 

 

ORGANIZATORI

Concursul se adresează elevilor din învăţământul preuniversitar care studiază fizica şi disciplinele tehnologice înrudite: electronică, mecanică, electrotehnică.
Concursul este cuprins în Calendarul concursurilor interjudețene școlare fără finanțare al M.E.N. 2017-2018.
Concursul este organizat în parteneriat de către instituţiile:

Locul desfăşurării concursului, perioada/ discipline:

 


ORGANIZAREA SECŢIUNILOR

Concursul este organizat (conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare - www.concursul-procopiu.ro ) în următoarele Secţiuni:

Secţiunea

Disciplina/ Clasele pentru care se organizează

FIZICĂ

ELECTROTEHNICĂ

ELECTRONICĂ

MECATRONICĂ

I. Lucrări scrise

VI-XII

-

-

-

II. Tehnici de laborator

VI-XII

IX-XII

IX-XII

IX-XII

III. Grupuri de cooperare

VI-XII

-

-

-

IV. Referate ştiinţifice

VI-XII

IX-XII

IX-XII

IX-XII

V. Fizică tehnologică

VI-XII

IX-XII

IX-XII

IX-XII

VI. Tehnici computaţionale

VI-XII

IX-XII

IX-XII

IX-XII

VII. Compoziţii pe teme ştiinţifice

VI-XII

-

-

-

VIII. Proiecte antreprenoriale

VI-XII

IX-XII

IX-XII

IX-XII

 

 

ORGANIZAREA PROBELOR

Secţiuni

Probe

Discipline/ Clase

I. LUCRĂRI SCRISE

Probleme cu potenţial creativ.
Timpul de lucru: 3 ore. Concurenţii predau lucrarea scrisă.

Fizică, VI-XII
Electrotehnică, IX-XII

II. TEHNICI DE LABORATOR

Lucrări de laborator, probleme creative.
Echipe de 2-3 elevi. Timpul de lucru: 3 ore.
Concurenţii predau referatul lucrării de laborator.

Fizică, VI-XII
Mecatronică, IX-XII
Electronică, IX-XII
Electrotehnică, IX-XII

III. GRUPURI DE COOPERARE

Realizarea pe calculator a unui FILM ȘTIINȚIFIC, pe teme propuse în concurs.
Echipe de 3-5 elevi. Timpul de lucru: 3 ore - editare, montaj; 10 min - vizionare. Concurenţii predau scenariul scris şi filmul în format electronic.

Fizică, VI-XII
Electrotehnică, IX-XII

IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE

Studii şi comunicări ştiinţifice.
Susţinere publică. Prezentare şi discuţii - 10 min. Concurenţii predau referatul scris (tipărit şi în format electronic).

Fizică, VI-XII
Mecatronică, IX-XII
Electronică, IX-XII
Electrotehnică, IX-XII

V. FIZICĂ TEHNOLOGI

Lucrări practice (construcţii, demonstraţii practice). Susţinere publică. Prezentare şi discuţii - 10 min. Concurenţii predau referatul scris (tipărit şi în format electronic) cu o fotocopie/ fotografie color a lucrării practice prezentate.

Fizică, VI-XII
Mecatronică, IX-XII
Electronică, IX-XII
Electrotehnică, IX-XII

VI. TEHNICI COMPUTAŢIONALE

Soft educaţional. Susţinere publică. Prezentare şi discuţii - 10 min. Concurenţii predau referatul scris (tipărit şi în format electronic).

Fizică, VI-XII
Mecatronică, IX-XII
Electronică, IX-XII
Electrotehnică, IX-XII

VII. COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE

Proiecte literare, arte plastice, film, teatru.
Susţinere publică. Prezentare şi discuţii - 10 min. Concurenţii predau lucrarea în format tipărit/ electronic (literatură, teatru, film), respectiv, o fotocopie/ fotografie color în format electronic a lucrării realizate (arte vizuale).

 

Fizică, VI-XII

VIII. PROIECTE ANTREPRENORIALE

Proiecte de afaceri (producţie, servicii, studii de piaţă, promovarea unui produs, etica în afaceri etc., incluzând scopuri didactice şi educaţionale). Concurenţii predau referatul scris (tipărit şi în format electronic) şi o fotocopie/ fotografie color a lucrării practice prezentate.

Fizică, VI-XII
Mecatronică, IX-XII
Electronică, IX-XII
Electrotehnică, IX-XII

Pentru detalii privind organizarea probelor vă rugăm să consultaţi rubrica „Etapa judeţeană Iaşi 2018”.

Cu deosebită consideraţie,
Organizatorii Concursului


Organizare si desfasurare
Parteneriate & Programe comune
Primii pasi in cercetarea stiintifica - program de initiere a elevilor
Etapa judeteana, Iasi 2019
Etapa interjudeteana, 8 - 9 iunie 2019
Tabara de creativitate stiintifica a Concursului "Stefan Procopiu"
Site-uri recomandate
Link

Site coordonat de :
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi)            Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi)
2006-2019 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu"