Concursul de creativitate in fizica si tehnologii "Stefan Procopiu"
  • Home
  • Editia 2017
  • Sectiuni
  • Evaluare
  • Editii
  • Press & Media
  • Anunturi
  • Cautare
Argumente pedagogice
Dictionar metodic
A. Olar, Bionica
Mecatronica si integronica
Monografiile concursului
Galeriile concursului
Initiatori
Elevi participanti
Galerie foto
Īntrebari si raspunsuri - convorbiri metodice, puncte de vedere
Chestionar
Coordonatori metodici ai sectiunilor
Forum
Contact
Accesari : 480012
Simbata, 24 Martie, 2018
Actualizare: 23 martie 2018

 


   

CONCURSUL DE CREATIVITATE „ŞTEFAN PROCOPIU”
(pentru fizică şi tehnologiile înrudite: mecatronică, electronică, electrotehnică)
Ediţia a XIX-a, Etapa interjudeţeană 2016

 

DOSARUL ACTIVITĂŢII
(Cf. O.M.E.N. 3060/2014)

Organizarea şi deplasarea grupurilor de elevi în excursii şi alte activităţi de timp liber care implică deplasare, servicii de cazare şi masă se realizează cu acordul instituţiilor şcolare în care elevii învaţă, respectiv, cu avizul Inspectoratelor Şcolare Judeţene obţinute de conducerile instituţiilor şcolare.

DOSARUL ACTIVITĂŢII (tabere, excursii, expediţii şi alte activităţi de timp liber care implică deplasare, servicii de cazare şi masă) – Anexa nr.1 la Condiţiile de organizare a activităţii, O.M.E.N. nr. 3060/3 febr. 2014:

ANEXA Nr. 1 la condiții
D O S A R U L taberei, excursiei, expediției sau al altei activității de timp liber care implică deplasare, servicii de cazare și masă
Art. 1. — Dosarul taberei, excursiei, expediției sau al altei activități de timp liber care implică deplasare, servicii de cazare și masă va conține documente referitoare la deplasare, transport, servicii de cazare și masă, precum și la costul deplasării.
Art. 2. — Documentele referitoare la deplasare sunt:
a) planul taberei, excursiei, expediției sau al altei activități de timp liber care implică deplasare, servicii de cazare și masă, conform anexei nr. 2 la Condițiile de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.060/2014;
b) regulamentul taberei, excursiei expediției etc. (norme de comportament/ protecţie) şi procesul-verbal încheiat în urma prelucrării, însușirii și semnării regulamentului taberei, excursiei, expediției etc. de către toți participanții la tabără, excursie, expediție etc.
c) acordul scris al părinților/ tutorilor legali ai elevilor participanți la tabără, excursie, expediție etc., conform formularului prevăzut în anexa nr. 4 la Condițiile de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.060/2014;
d) adeverințele medicale eliberate de medicul de familie/medicul școlar, care să ateste faptul că starea de sănătate îi permite să participe fără riscuri la activitățile propuse (art.5 b, Condiţiile de organizare, O.M.E.N. 3060);
Art. 3. — Documentele referitoare la comanda serviciilor solicitate și oferta primită de la furnizorul de turism sunt:
a) destinația/destinațiile călătoriei turistice, durata și datele de sosire și de plecare;
b) mijlocul/mijloacele de transport dorit/dorite și categoria acestuia/acestora;
c) tipul și categoria structurilor de primire/ cazare;
d) serviciile de masă — pensiune completă/ demipensiune/ mic dejun – ofertă cazare-masă;
e) programul turistic solicitat; numărul de persoane pentru care se comandă pachetul de servicii turistice.

Art. 6. — Documentele referitoare la serviciile de cazare și/sau masă sunt:
a) copia certificatului de înmatriculare a operatorului economic la oficiul registrului comerțului;
b) copia licenței de turism a operatorului economic/a certificatului de clasificare a structurii de primire turistice de cazare și alimentație;
c) formularul nr. 1.1 prevăzut în anexa nr. 4 la Condițiile de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.060/ 2014, semnat și ștampilat.

Art. 5. — Documentele referitoare la serviciile de transport sunt:
a) copia certificatului de înmatriculare a operatorului economic la oficiul registrului comerțului;
b) copia certificatului de clasificare a unității de transport (în cazul în care deplasarea se realizează cu autovehicule);
c) copia licenței de transport persoane în traficul intern sau internațional (în cazul în care deplasarea se realizează cu autovehicule);
d) copia asigurării de răspundere a transportatorului față de călătorii transportați, în caz de accidente, în cazul în care deplasarea se realizează cu autovehicule, formularul nr. 1.2 prevăzut în anexa nr. 4 la Condițiile de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.060/2014, semnat și ștampilat.

Art. 4. — Factura fiscală însoțită de factura pro forma trebuie să menționeze costul/ persoană defalcat pe servicii de transport și servicii turistice.

Art. 7. — (1) Dosarul va fi avizat de conducerea unității de învățământ cu cel puțin o lună înaintea începerii activității.
(2) Dosarul avizat va fi aprobat de inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București anterior datei de plecare.

 

Organizare si desfasurare
Parteneriate & Programe comune
Etapa judeteana, Iasi 2018
Etapa interjudeteana, 26-27-28 mai 2018:
Statiune Mamaia - Fizica si Electronica;
Iasi - Electrotehnica si Mecanica - Univ. Tehnica "Gh. Asachi" Iasi, Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata; Facultatea de Mecanica
Tabara de creativitate stiintifica a Concursului "Stefan Procopiu"
Site-uri recomandate
Link

Site coordonat de :
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi)            Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi)
2006-2017 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu"