Concursul de creativitate in fizica si tehnologii "Stefan Procopiu"
 • Home
 • Editia 2020
 • Sectiuni
 • Evaluare
 • Editii
 • Press & Media
 • Anunturi
 • Cautare
Argumente pedagogice
Dictionar metodic
A. Olar, Bionica
Mecatronica si integronica
Monografiile concursului
Galeriile concursului
Initiatori
Elevi participanti
Galerie foto
Īntrebari si raspunsuri - convorbiri metodice, puncte de vedere
Chestionar
Coordonatori metodici ai sectiunilor
Forum
Contact
Accesari : 569008
Duminica, 05 Aprilie, 2020
Actualizare: 11 martie 2020

 


...Pagina in lucru

Galeria profesorilor iniţiatori


„Iniţiatorii” sunt profesori din Iaşi, Constanţa, Galaţi, Botoşani, Suceava, Ploieşti, Buzău şi alte localităţi care au sprijinit, prin Concursul de creativitate „Ştefan Procopiu” pentru fizică şi tehnologiile înrudite, dezvoltarea în şcoală a unor practici mai adecvate de evaluare a performanţelor elevilor. Activitatea noastră încearcă să promoveze o abordare mai echitabilă pentru elevi a raportului dintre inteligenţă şi creativitate în învăţare şi în evaluarea şcolară, dintre „dotarea intelectuală” - vizând în şcoala tradiţională un număr restrâns de elevi, logico-matematici sau verbal-lingvistici - şi potenţialul creativ real al fiecărui elev, vizibil pe o paletă aptitudinală cu mai multe culori. Lista care urmează încearcă să cuprindă pe profesorii de fizică şi de alte discipline - tehnologii înrudite, chimie, biologie, informatică, matematică, educaţie plastică, limba şi literatura română etc. – care, într-un efort interdisciplinar, sprijină reuşita acestei activităţi. 

 

Alexandru, Constantin

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, Liceul de Informatică „Gr. Moisil” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: A participat  la discuţiile grupului de iniţiativă care a pus bazele organizării concursului de fizică creativă „Ştefan Procopiu” (noiembrie 1997). Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunea „Lucrări scrise”-liceu (1998-2000).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Alexandru, Liliana

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, Lic. Teor. „G. Ibrăileanu” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: A participat la discuţiile grupului de iniţiativă care a pus bazele organizării concursului de fizică creativă „Ştefan Procopiu” (noiembrie 1997). Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunea „Lucrări scrise” (1998-2006). Editor-redactor al revistei Concursului, „Magnetonul” (2000-2006).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

Alexandru, Sevastian

 • Carieră: Facultatea de matematică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1974). Facultatea de informatică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi. Profesor de informatică: Sc. Normală „V. Lupu” Iaşi. Formator naţional, expert în educaţia adulţilor, formator al C.C.D. Iaşi.
 • În prezent: Profesor de informatică: Şc. Normală „V. Lupu” Iaşi.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale (2004-2006), preşedintele Secţiunii „Fizică pe calculator” (2003).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

Amaziliţei, Adriana

 • Carieră: Facultatea de chimie-fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1994); Facultatea de informatică, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi (2005). Profesor de chimie şi informatică: Şc. „Al. cel Bun” Iaşi. Gradul didactic I (2008).
 • În prezent: Profesor, Şc. „Al. cel Bun” Iaşi.
 • Autor/ coautor: Articole/ suporturi de curs pentru didactica TIC.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale ale Concursului, preşedintele Secţiunii „Grupuri de cooperare”-gimnaziu (2007-2009).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

Aniţă, Maria

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” din Iaşi (1979). Studii Postuniversitare (2002). Profesor de fizică: Col. Naţional Iaşi. Gradul didactic I (1992). Diploma „Gh. Lazar”  cl. a II-a (2005) .
 • În prezent: Profesor, Col. Naţional Iaşi.
 • Autor/ coautor: articole în publicatii de specialitate, lucrări prezentate la simpozioane şi conferinţe judeţene/ naţionale/ internaţionale.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: A participat la discuţiile grupului de iniţiativă care a pus bazele organizării Concursului de fizică creativă „Ştefan Procopiu” (noiembrie 1987). A colaborat la elaborarea criteriilor de evaluare. Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunile „Lucrări scrise” (1998-2000) şi „Tehnici de laborator” (din 2001), preşedintele Secţiunii „Tehnici de laborator”-liceu (din 2007), autor de subiecte pentru Concurs (Lucrări scrise, Tehnici de laborator).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Anton, Iuliana

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, Lic. Teor. „D. Cantemir” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: A participat la discuţiile grupului de iniţiativă care a pus bazele organizării concursului de fizică creativă „Ştefan Procopiu” (noiembrie 1997). Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi), Secţiunea „Lucrări scrise” (1998-2000).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Apolozan, Rodica

 • Carieră:
 • În prezent:
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunea „Lucrări scrise” (din 2002), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ Idei pedagogice promovate:

 

Apraloe, Silvia

 • Carieră:
 • În prezent: Pensionar.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunea „Tehnici de laborator” (2002-2008), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Arhire, Georgel Tit

 • Carieră:
 • În prezent: Pensionar.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: A participat la discuţiile grupului de iniţiativă (noiembrie 1997) care a pus bazele organizării concursului de fizică creativă „Ştefan Procopiu”. A pus bazele organizării Secţiunii „Fizică aplicată”. Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, preşedintele Secţiunii „Fizică aplicată” (1999-2006).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

Asăndulesei, Elisabeta

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1979). Profesor de fizică: Şc. „B.P. Haşdeu” Iaşi.
 • În prezent: Profesor, director adjunct, Şc. „B.P. Haşdeu” Iaşi.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, preşedintele Secţiunii „Lucrări scrise” cl. a VII-a (din 2000), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Baban, Valerica

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. Bucureşti . Master in Matematici Computaţionale şi Teorii Informatice Moderne, Facultatea de Matematică - Informatică, Univ. „Ovidius” Constanţa. Profesor de fizică, Lic. Teoretic „Ovidius” Constanţa (din 1989). Doctor în Fizică, Univ. Bucureşti.

Balan, Corina

 • Carieră: Facultatea de Fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi
 • (1973). Studii postuniversitare (1974). Profesor de fizică: Gr. Şc. Ind. „Tehnoton” Iaşi (1973-1990), Şc. „T. Maiorescu” (1990-2009). Gradul didactic I (1987). Diploma „Gh. Lazăr”, cl. a II-a (2007). Diploma de excelenţă (2008).
 • În prezent: Pensionar.
 • Autor/ coautor: Articole de metodica fizicii în publicaţii de specialitate, susţinute la simpozioane, conferinţe judeţene/ naţionale/ internaţionale.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, autor de subiecte la Secţiunea „Lucrări scrise”, preşedintele Secţiunii„ Lucrări scrise”- cl. a VIII-a (2003-2008), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

Balan, Gheorghe

 • Carieră: Facultatea de Fizică, Univ. „Al. I. Cuza”Iaşi (1974). Profesor de fizică: Gr. Şc. Ind. „A. Saligny” Iaşi (1974-1990), Gr. Şc. Th. de Transp. C. F. Iaşi (din 1991). Profesor metodist al I.S.J. Iaşi (1992-1998), resp. cerc pedagogic (1991-2005). Gradul didactic I (1987).
 • În prezent: Profesor, Gr. Şc. Th. de Transp. C. F. Iaşi.
 • Autor/ coautor: Articole de metodica predării fizicii în publicaţii de specialitate, simpozioane/ conferinţe judeţene/ naţionale/ internaţionale (1992-1998).
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, vicepreşedinte al Concursului (organizare), preşedintele Secţiunii „Tehnici de laborator” (1999-2005). A pus bazele organizării Secţiunilor „Tehnici de laborator-Fizică” şi „Fizică aplicată” (1999) şi Mecatronică (2007). A promovat ideile Concursului, a colaborat la redactarea Regulamentului. Autor de subiecte.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Băbuşcă, Daniela

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1990). Facultatea de informatică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (2002). Profesor de fizică: Şc. „Al. Vlahuţă” Iaşi (1990-2009). Profesor metodist al I.S.J. Iaşi (din 2003).
 • În prezent: Profesor, Şc. „Al. Vlahuţă” Iaşi.
 • Autor/ coautor: lucrări prezentate la simpozioane naţionale şi internaţionale, articole în publicaţii de specialitate.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunea „Lucrări scrise” (2004-2007), preşedintele Secţiunii „Grupuri de cooperare”-gimnaziu (2008-2009).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate: Învăţarea presupune formarea unor competenţe creative. Concursul „Ştefan Procopiu” este o oportunitate pentru înţelegerea creativităţii şi manifestarea creativităţii elevilor noştri.

 

Bejan, Viorel

 • Carieră: Facultatea de mecanică, Univ. Th. „Gh. Asachi” Iaşi (1986). Inginer, profesor de discipline tehnologice: Gr. Şc. de Transporturi C.F. Iaşi (din 1986).
 • În prezent: Profesor, Gr. Şc. de Transporturi C.F. Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, vicepreşedintele Secţiunii „Mecatronică” (2007-2008).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

Bojoga, Cristinela

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1988). Gradul didactic I (2000). Master în „Didactica fizicii” (2007). Profesor de fizică la Şc. Valea Sării, Vrancea (1988-1994), Lic. Teor. „Stefan cel Mare” Hîrlău, Iaşi (1994-1999), Gr. Şc. „Radu  Cernătescu” Iaşi (din 1999).
 • În prezent: Profesor de fizică, director, Gr. Şc. „Radu  Cernătescu” Iaşi.
 • Autor/ coautor: Lucrări prezentate la simpozioane naţionale şi internaţionale, articole în publicaţii de specialitate.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene/ naţionale, Secţiunea „Fizica pe calculator” (din 2004).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate: Ca disciplină de învăţământ, fizica vizează observarea şi perceperea lumii în întregul său, învăţarea prin înţelegere şi aplicare. Demersul didactic trebuie, de aceea, deplasat de la ,,ce se învaţă” la ,,de ce se învaţă”.

 

Bulai, Mihaela

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, Gr. Şc. Th. de Transp. C.F. Iaşi.
 • Autor/ coautor: Cărţi/ articole în publicaţii de specialitate.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene/ naţionale, preşedintele Secţiunii „Grupuri de cooperare”-liceu (2000-2008), autor de subiecte pentru concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Bulai, Elena

 • Carieră:
 • În prezent:
 • Autor/ coautor: Evaluator în comisiile judeţene/ naţionale, Secţiunile „Lucrări scrise”, „grupuri de cooperare”(din 2000-2008), autor de subiecte pentru concurs.
 • Contribuţii la organizarea Concursului:
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Burescu, Ada

 • Carieră: Facultatea de fizică-chimie, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1994). Profesor de chimie şi fizică: Gr. Şc. Th. de Transp. C.F. Iaşi. Gradul didactic I (2005).
 • În prezent: Profesor, Gr. Şc. Th. de Transp. C.F. Iaşi.
 • Autor/ coautor: Culegeri de probleme, lucrări prezentate la simpozioane naţionale şi internaţionale, articole în publicaţii de specialitate.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunea „Referate ştiinţifice” (din 2000).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

Butnăraşu, Emil

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor. Şc. „Al. cel Bun” Iaşi
 • Autor/ coautor: Cărţi/ articole ştiinţifice, de didactica geografiei.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, preşedintele Secţiunii „Referate ştiinţifice”-gimnaziu (din 2004).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Cahniţă, Magdalena

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, Şc. „A. Vlahuţă” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunea „Lucrări scrise” (din 2003), preşedintele Secţiunii „Lucrări scrise”-cl. a VI-a, autor de subiecte pentru concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

Cahniţă, Marcel

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, Palatul Copiilor Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunea „Compoziţii pe teme ştiinţifice” (2003-2009), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

Caia, Mariana

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, Col. Th. „Gh. Asachi” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunile „Lucrări scrise” (2002-2006), preşedintele Secţiunii „Tehnici de laborator”-liceu (2007-2009), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ Idei pedagogice promovate:

Cazacu-Davidescu, Ion

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1997). Profesor de fizică. Studii postuniversitare de modelare matematică în Olsztyn, Polonia (2002-2003). Gradul didactic I (2011).
 • În prezent: Profesor, Lic. Teor. „M. Costin” Paşcani. Vezi activitate.
 • Autor/ coautor: Articole in reviste naţionale, prezentări la conferinţe judeţene şi naţionale.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, preşedintele Secţiunii „Fizică pe calculator” (din 2005). Vicepreşedinte al Concursului, administrator al site-ului Concursului (din 2007).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate: modelarea matematică şi simularea fenomenelor fizice.

 

Călţun, Ioana

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, Lic. Teor. „V. Alecsandri” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, preşedintele Secţiunii „Referate ştiinţifice” (2003-2005).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Câşlaru, Manuela

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, director, Gr. Şc. „Nicolina” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunile „Lucrări scrise” (2003-2006), „Referate ştiinţifice” (2007-2009).
 • Mesaje/ Idei pedagogice promovate:

Ciocoiu, Laura

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1991). Curs postuniversitar, Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (2010). Profesor de fizică: Lic. Teor. „G. Ibrăileanu” Iaşi (din 1991). Inspector de fizică al I.S.J. Iaşi (2002-2005). Gradul didactic I (2004). Diploma „Gh. Lazăr” cl. a III-a.
 • În prezent: Profesor, Liceul Teoretic „G. Ibrăileanu” Iaşi.
 • Autor/ coautor: „Fizica. Examene pentru profesori”, lucrări în volumele unor manifestări ştiinţifice.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunea „Referate ştiinţifice” (1998-2002).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate: Profesionalism şi intuiţie pedagogică, practică reflexivă, revitalizarea instituţiei şcolare, promovarea actului didactic de calitate, încredere reciprocă, susţinerea aptitudinilor elevilor.

 

Chelariu, Emanuel

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, Lic. „D. Cantemir” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunea „Tehnici de laborator”-gimnaziu (2000-2006), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Chicoş, Liliana

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, Col. Th. „I.C. Ştefănescu” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunea „Lucrări scrise” (2004-2006), preşedintele Secţiunii „Referate ştiinţifice” (2007-2009).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Chiriac, Rodica

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, director, Gr. Şc. Ind. „M. Sturdza” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, preşedintele Secţiunii „Referate ştiinţifice”-liceu (1999-2006). Colaborator la redactarea Regulamentului Concursului.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Comăniciu, Evelina

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, Lic. de Informatică „Gr. Moisil” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunea „Lucrări scrise”-liceu (din 2003), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Dobrinescu, Ecaterina

 • Carieră:
 • În prezent:
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunile „Lucrări scrise”, „Grupuri de cooperare” (2003-2009).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

Dorobăţ, Nicolae

 • Carieră:
 • În prezent: Pensionar.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: A contribuit la organizarea Secţiunii „Tehnici de laborator”. Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, preşedintele/ vicepreşedintele Secţiunii „Tehnici de laborator”-liceu (din 1999), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

http://www.hasdeu.bz.edu.ro/categorii/cat5subcat18/dragomir_mariana.jpg

Dragomir, Mariana

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. Bucureşti. Profesor de fizică: Col. Naţ. „B.P. Haşdeu” Buzău. Gradul didactic I (2000). Facultatea de informatică, Universitatea Bucureşti.
 • În prezent: Profesor, Col. Naţ. „B.P. Haşdeu” Buzău.
 • Autor/ coautor: Articole şi site-uri de specialitate.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Buzău)/ naţionale, vicepreşedinte al Concursului (etapele naţionale – 2007-2009), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

Drăgan, Daniela

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1996). Profesor de fizică: Şc. „Al. cel Bun” Iaşi (1998-2009). Gradul didactic I (2002). Masterat în Fizica straturilor subţiri (1997), Distincţia „Gh. Lazăr” clasa a II-a 2008. Doctorand (din 2009).
 • În prezent: Profesor, Lic. Teor. „D. Cantemir” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunea „Tehnici de laborator”-gimnaziu (2007-2009). Secretar/ vicepreşedinte (evaluare) al Concursului la etapele judeţene şi naţionale (din 1999), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Drăgoi, Petronela

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, Gr. Şc. Ind. „D. Mangeron” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, preşedintele Secţiunii „Grupuri de cooperare”-liceu (2007-2009), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:


Fediuc, Valentina

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1974). Profesor de fizică: Col. Th. „I. C. Ştefănescu” Iaşi. Gradul didactic I (1989). Formator local, Programul PHARE TVET RO (2001-2003). Diploma „Gh. Lazăr” cl. I (2006).
 • În prezent: Pensionar.
 • Autor/ coautor: Lucrări metodico-ştiinţifice prezentate la Sesiunea „Dragomir Hurmuzescu” Iaşi, în Revista „V. Adamache” (Univ. „Al. I. Cuza”), Conferinţa Naţională „Mijloace de învăţământ de concepţie proprie”.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, preşedintele/ vicepreşedintele Secţiunii „Fizică aplicată” (2000-2009).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate: Pe lângă experimentul făcut în laborator este important să punem cunoştinţele de fizică în legătură cu viaţa de zi cu zi, să dezvoltăm competenţele creative ale elevilor.

 

Foca, Gabriela

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, Lic. Teor. „Al. I. Cuza” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunile „Lucrări scrise” (2003-2009), preşedintele Secţiunii „Tehnici de laborator”-liceu (2007-2009), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Idei pedagogice promovate:

Frunză, Irina

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1987). Profesor de fizică în învăţământul preuniversitar: Şc. Gârbeşti Ţibana (1987-1990), Gr. Şc. de Arte şi Meserii „Spiru Haret” (1990-2000), Şc. „B.P.Hasdeu” Iaşi (2000-2001), Şc. „I. Neculce” (din 2000). Asist. univ., Facultatea de Fizică, Univ. „Al.I. Cuza” Iaşi (2000-2002). Gradul didactic I (2006). Diploma „Gh. Lazăr” cl. a III-a (2009).
 • În prezent: Profesor, Şc. „I. Neculce” Iaşi.
 • Autor/ coautor: Fizică (opţional pentru gimnaziu), Ed. Pim (2007); articole în revista „Evrika!”, în volume: Ed. Pim (2008), Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (2008, 2009).
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, preşedintele/ vicepreşedintele Secţiunii „Grupuri de cooperare”-gimnaziu (2000-2009), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Gârlagiu, Gabriela

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, Şc. „I. Creangă” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunea „Lucrări scrise”-gimnaziu (2003-2009), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Hatescu, Emilia

 • Carieră:
 • În prezent: Pensionar.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: A participat la discuţiile grupului de iniţiativă (noiembrie 1997) care a pus bazele organizării concursului de fizică creativă „Ştefan Procopiu”. Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, preşedintele Secţiunii „Lucrari scrise”-gimnaziu (1998-2002), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Hăulică, Ionel

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, Gr. Şc. Metalurgic Galaţi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Galaţi)/ naţionale, preşedintele etapei judeţene Galaţi, autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Hreniuc, Raluca

 • Carieră:
 • În prezent:
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, preşedintele/ vicepreşedintele Secţiunii „Compoziţii pe teme ştiinţifice” (2003-2009). Colaborator la redactarea Regulamentului Concursului, autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Iacob-Cojocariu, Adriana

 • Carieră:
 • În prezent: Pensionar.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene/ naţionale, preşedintele Secţiunii „Lucrări scrise” (1999-2003), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Ioan, Cristina

 • Carieră:
 • În prezent:
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunile „Tehnici de laborator”-liceu (2005-2007), „Mecatronică” (2008-2009), autor de subiecte pentru concurs
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Ionescu, Ofelia

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, director, Şc. „A. Russo” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: A contribuit la organizarea Secţiunii „Grupuri de cooperare”. Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, preşedintele Secţiunii „Grupuri de cooperare”-gimnaziu (1999-2005), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Ionescu, Bogdan

 • Carieră:
 • În prezent:
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunile „Tehnici de laborator”, „Grupuri de cooperare” (2000-2005).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

Keller, Marta

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1986). Profesor de fizică. Gradul didactic I.
 • În prezent: Profesor, Col. Naţ. de Artă „O. Băncilă” Iaşi.
 • Autor/ coautor: Articole/ suporturi de curs de didactica fizicii.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, preşedintele Secţiunii „Compoziţii pe teme ştiinţifice” (din 2000).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

Keller, Mihai

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1986). Profesor de fizică. Gradul didactic I.
 • În prezent: Profesor, Lic. Teor. „G. Ibrăileanu” Iaşi.
 • Autor/ coautor: Articole/ suporturi de curs de didactica fizicii, predarea fizicii asistate de calculator.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, vicepreşedinte (evaluare) al Concursului (din 2004). Autor al sistemului computerizat de acordare a Diplomelor (2007).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Largu, Vasile

 • Carieră:
 • În prezent:
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunile „Lucrări scrise” „Tehnici de laborator”-gimnaziu (2007-2009).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Lazăr, Aurora

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, Şc. „M. Codreanu” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunile „Lucrări scrise”, „Grupuri de cooperare” (din 2005).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

Leahu, Diamanda

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1975). Profesor de fizică: Gr. Şc. Ind. „C. Brâncuşi” (1975-1985), Şc. „V. Conta” Iaşi (1986-1988), Şc. „G. Călinescu” Iaşi. Profesor metodist, C.C.D. Iaşi (din 2007). Formator naţional de profesori (din 2000), formator internaţional de gândire critică (din 2001). Profesor evidenţiat (1988). Gradul didactic I (1993). Diploma „Gh. Lazăr” cl. a II-a (2007).
 • În prezent: Profesor metodist/ formator, C.C.D. Iaşi.
 • Autor/ coautor: Programe de formare continuă (acreditate C.N.F.P.), articole/ suporturi de curs de gândire critică, didactica fizicii, dimensiunea de gen în educaţie, managementul şcolii incluzive.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale (2000-2006), vicepreşedintele al Concursului (2007-2008), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

Leahu, Iulian

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1976). Profesor de fizică: Şc. „Al. cel Bun” Iaşi (din 1986). Profesor metodist, C.C.D. Iaşi (1994-1996). Colaborator al I.Ş.E. Bucureşti (din 1998). Gradul didactic I (1991). Diploma „Gh. Lazăr” cl. I (2005).
 • În prezent: Profesor, Şc. „Al. cel Bun” Iaşi.
 • Autor/ coautor: Programe şcolare şi ghiduri de aplicare, cărţi/ articole/ suporturi de curs de didactica „unităţii de învăţare”, „dimensiunii de gen”, pedagogia creativităţii.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Preşedintele Concursului (din 1997). A elaborat Regulamentul Concursului şi termenii utilizaţi: „categorii de performanţe creative” sau „profiluri creative” reprezentate prin Diplomele acordate în Concurs; „profiluri de inteligenţe” (aplicare a „teoriei inteligenţelor multiple”, H. Gardner, 1983) reprezentate prin Secţiunile Concursului. Autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate: Performanţele creative ale elevilor - ansamblul competenţelor valorizate de curriculumul şcolar (I. Leahu, 2004) - se ameliorează într-un mediu de învăţare ce reflectă „profilul de inteligenţe” al fiecărui elev (H. Gardner, 1983).

 

Leu, Sorina

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, Col. „Ovidius” Constanţa.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Preşedintele/ vicepreşedintele Concursului la etapele judeţene (Constanţa)/ naţionale, autor de subiecte pentru Concurs (din 2000). A promovat şi coordonat Concursul în judeţul Constanţa.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Luchian, Dorina

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, Col. „C. Negruzzi” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunile „Lucrări scrise”, „Tehnici de laborator”, „Referate ştiinţifice” (din 2003).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Machiu, Ana-Gabriela

 • Carieră:
 • În prezent:
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunile „Lucrări scrise” (2003-2009), preşedintele Secţiunii „Grupuri de cooperare”-gimnaziu (2007), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ Idei pedagogice promovate:

Manea, Mitică

 • Carieră: Facultatea de Mecanică, Univ. Th. „Gh. Asachi” din Iaşi (1984). Inginer la I.T.R.D. Paşcani (1984-1990). Profesor de discipline tehnologice în învăţământul preuniversitar: Gr. Şc. Ind. de Aeronautică „Henri Coandă” Bacău (1990 – 2004), Col. Th. „D. Mangeron” din Bacău (din 2005). Doctorat în Ştiinţe Inginereşti (2003). Masterat în „Mecatronică avansată – Aplicaţii industriale” (2009). Profesor metodist al I.S.J. Bacău. Redactor şef al revistei „Mecatronistul”.
 • În prezent: Profesor, Col. Th. „D. Mangeron” Bacău.
 • Autor/ coautor: Cărţi de specialitate (9), articole/ comunicări (peste 50) în reviste de specialitate, la congrese/ conferinţe ştiinţifice naţionale/ internaţionale.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Bacău)/ naţionale, Secţiunea „Mecatronică” (Tehnici de laborator), autor de subiecte (2008-2009).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate: implementarea educaţiei mecatronice în învăţământ.

Manole, Maricica

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1990). Profesor de fizică: Şc. „Elena-Doamna” Iaşi, director al Şcolii (1998-2005). Gradul didactic I (). Profesor mentor (din 2003). Formator (2007).
 • În prezent: Profesor, Şc. „Elena-Doamna” Iaşi.
 • Autor/ coautor: Articole/ lucrări metodico-ştiinţifice (peste 20) în reviste de specialitate, la conferinţe naţionale (Conf. Naţ. de Fizică şi Tehnologii Educaţionale Moderne 2002, Colocviul Naţ. EVRIKA-CYGNIUS 2008.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, vicepreşedintele Secţiunii „Lucrări scrise” cl. a VI-a (din 2003), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Matran, Florina

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, Şc. „G. Călinescu” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, preşedintele/ vicepreşedintele Secţiunii „Compoziţii pe teme ştiinţifice” (din 2003).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Mincior, Elisabeta

 • Carieră: Facultatea de chimie, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi. Profesor de chimie. Doctorat în chimie.
 • În prezent: Profesor, Col. Th. „I.C. Ştefănescu” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunea „Referate ştiinţifice” (din 2005).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Mincu, Mariela

 • Carieră:
 • În prezent:
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Constanţa)/ naţionale, preşedintele Secţiunii „Lucrări scrise”-gimnaziu (din 2003), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ Idei pedagogice promovate:

 

Mitrea, Letiţia

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, Col. „I.C. Ştefănescu” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, preşedintele/ vicepreşedintele Secţiunii „Referate ştiinţifice” (din 2000).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Mitrea, Virgil

 • Carieră:
 • În prezent: Pensionar.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunea „Tehnici de laborator”-liceu (2000-2005), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

Moroşan, Dorina

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1977). Profesor de fizică: Col. Th. de Electronică şi Telecomunicaţii Iaşi (1984-2009). Gradul didactic I (1990). Diplomă de Onoare (I.S.J. Iaşi). Coordonator de programe, Fund. „Paul Polidor”.
 • În prezent: Profesor, Col. Th. de El. şi Telec. Iaşi.
 • Autor/ coautor: Articole de metodica predării fizicii, soft-uri didactice în publicaţii de specialitate, simpozioane, conferinţe judeţene/ naţionale/ internaţionale (Conf. Naţ. de Fizică şi Tehnologii Educaţionale Moderne, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Societatea Română de Fizică, FTEM, Sesiunea „Dragomir Hurmuzescu”, Revistele „Adamache”, „Evrika” (2005-2008).
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, preşedintele Secţiunii „Fizică aplicată” (din 2007), vicepresedintele Concursului (organizare). Redactor/ editor al ziarului concursului: „Magnetonul” (2008-2009), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Murgescu, Daniela

 • Carieră:
 • În prezent:
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunea „Lucrări scrise”-gimnaziu (din 2000), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Oniciuc, Eugen

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (). Profesor de fizică. Gradul didactic I. Masterat în fizică (2009). Doctorand.
 • În prezent: Profesor, Col. Naţ. de Artă „O. Băncilă” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, preşedintele Secţiunii „Fizică pe calculator” (2001-2005), vicepreşedinte al Concursului (2006-2009). Contribuţii la dezvoltarea concepţiei „bidimensionale” a evaluării realizate prin Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

Oprişan, Ana

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1987). Profesor de fizică:  Gradul didactic I (1998). Master în fizică, University of New Orleans (2003). Doctorat, University of New Orleans (2006). Membru în societăţile profesionale: American Physical Society; American Association of Physics Teachers; International Society for Optical Engineering; Sigma Xi - The Scientific Research Society; The Southern Atlantic Coast Section of the American Association of Physics Teachers. Premii: President Award for Adjunct Faculty, College of Charleston (2007); „Outstanding Teaching Award”, American Association of Physics Teachers (2003); „Bill Good Award” pentru excelenţă în cercetare, University of New Orleans (2003, 2006).
 • În prezent: Assistant Professor la College of Charleston, SUA (din 2007). Website: http://oprisana.people.cofc.edu/.
 • Autor/coautor: articole/ comunicări (peste 55) în reviste de specialitate, la congrese/ conferinţe ştiinţifice naţionale/ internaţionale.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: A participat la întâlnirea grupului care a pus bazele organizării concursului de fizică creativă „Ştefan Procopiu” (noiembrie 1997). Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale (1998-2002).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Partenie, Doina

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1978). DALF scientifique (2001). Profesor de fizică: Lic. Agr. „V. Adamachi” Iaşi (1978-2002), Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” (2003-2006), Lic. Teor. „V. Alecsandri” Iaşi (din 2006). Gradul didactic I. Responsabil de proiecte europene (din 2003). Premiul „European Label 2005” şi Premiul al III-lea la Concursul naţional „MADE FOR EUROPE”. Premii la Festivalul Internaţional FELJEU (2007, 2008). Predă „Ştiinţe” în lb. fr. la clasele de bilingv franceză.
 • În prezent: Profesor, Lic. Teor. „V. Alecsandri” Iaşi.
 • Autor/ coautor: Articole de metodico-ştiinţifice în publicaţii de specialitate, naţionale şi internaţionale, susţinute la simpozioane, conferinţe judeţene/ naţionale şi internaţionale.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunea „Lucrări scrise”- liceu (2003, 2005, 2008, 2009), Secţiunea „Tehnici de laborator” (2006), Secţiunea „Referate ştiinţifice”–liceu (2007), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate: Cultivarea şi stimularea potenţialului creativ al tinerilor este o latură importantă a educaţiei; azi semănăm un grăunte şi mâine putem culege comori intelectuale. Acest Concurs are aici un rol major!

 

Paşcan, Mariana

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, Lic. de Informatică „Gr. Moisil” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunea „Lucrări scrise” (din 2003).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Pavliuc, Adrian

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, Lic. de Informatică „Gr. Moisil” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunile „Lucrări scrise”, „Tehnici de laborator”-liceu (din 2003), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

Petre, Doina

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1977). Profesor de fizică, Gr. Şc. Ind. „Lazăr Edeleanu” (1977-2009). Gradul didactic I.
 • În prezent: Profesor, Gr. Şc. Ind. „Lazăr Edeleanu” Năvodari.
 • Autor/ coautor: „Un ghid al muncii educative pentru profesori, părinţi, elevi”, Ed. Muntenia, Constanţa (2008). Articole în reviste de specialitate.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Constanţa)/ naţionale (2006-2009), preşedintele Secţiunii „Tehnici de laborator” (2007-2009), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate: „Experienţa autentică mai întâi te încearcă, apoi te învaţă”.

Peşte, Mioara

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1987). Profesor de fizică: Gr. Şc. „Victoria” Iaşi (1990-1991), Şc. „N. Iorga” Iaşi (din 1991). Gradul didactic I(1997). Master în fizică, „Neliniaritate şi autoorganizare” (2003). Master în Management Educaţional (2004). Metodist al I.S.J. Iaşi. Diploma „Gh. Lazăr cl. a II-a” (2005).
 • În prezent: Profesor, director, Şc. „N.Iorga” Iaşi.
 • Autor/ coautor: Articole în Revista „Evrika”, în publicaţia „Euro eroi - europeni celebri” (Ediţiile 2007-2009).
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene Iaşi (2000-2004).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate: „Încearcă nu să fii un om de succes, ci un om de valoare"(Albert Einstein).

 

Petrişor, Lăcrămioara

 • Carieră:
 • În prezent:
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, preşedintele Secţiunii „Tehnici de laborator”-gimnaziu (2007-2009), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

Popa, Luminiţa

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, Şc. Normală „V. Lupu” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunile „Lucrări scrise” (din 2000), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

Postolache, Magdalena

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1992). Profesor de fizică: Şc. „B.P.Haşdeu” Iaşi. Gradul didactic I.
 • În prezent: Profesor, Şc. „B.P.Haşdeu” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunea „Lucrări scrise” (din 2000), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

Rotaru, Cristina Patricia

 • Carieră: Facultatea de Chimie Industrială, Univ. Th. „Gh. Asachi” Iaşi (1991). Inginer chimist, profesor de chimie. Cursuri postuniversitare de farmacie, U.M.F. Iaşi (1991, 2008-2009).
 • În prezent: Ing. chimist, laborant, Gr. Sc. Th. de Transporturi C.F. Iasi
 • Autor/ coautor: articole de specialitate şi didactică, „Univers educativ”, Vol. III, Iaşi (2008).
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunile „Lucrări scrise” (2003-2009), „Tehnici de laborator”-liceu (2007-2009), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate: ,,A educa este mai greu decât a studia. De aceea sunt puţini educatori în mulţimea de învăţaţi” (Vasile Conta).

Rusu, Cristina Luminiţa

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1988). Profesor de fizică. Gradul didactic I.
 • În prezent: Profesor, director, Şc.”Titu Maiorescu” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunile „Lucrări scrise”, „Tehnici de laborator”-gimnaziu (din 2001), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

Silvaş, Vasile

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1987). Profesor de fizică: Gr. Şc. Ind. „A. Saligny” Iaşi (1987-1990), Şc. ,,D.D. Pătrăşcanu” Tomeşti-Iaşi (din 1994). Gradul didactic I (1999). Diploma ,,Gh. Lazăr” cl. a III-a (2007). Profesor metodist al I.S.J Iaşi (din 2003).
 • În prezent: Profesor, Şc. ,,D.D. Pătrăşcanu” Tomeşti.
 • Autor/ coautor: ,,Dispersia luminii”, Ed. Panfilius 2005.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale (din 2002), preşedintele Secţiunii „Lucrări scrise” cl. a VIII-a (2008-2009), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:Creativitatea nu înseamnă să găseşti un lucru, ci să faci ceva din el după ce l-ai găsit” (James Russell Lowel).

Smirnov, Cristina

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1994). Masterat (1997). Profesor de fizică: Lic. Teor. „I. Neculce” Tg. Frumos (1997-2004), Lic. Teoretic „V. Alecsandri” Iaşi (din 2004). Gradul didactic II (2000). Profesor mentor (2009).
 • În prezent: Profesor, Lic. Teor. „V. Alecsandri” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunea „Lucrări scrise”, vicepreşedinte al Concursului (2004-2009), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate: „Creativitatea dezvoltă imaginaţia şi ne apropie de «esenţa» ştiinţei”.

 

Smirnov, Marius

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1994), Facultatea de informatică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (2003). Profesor de fizică: Col. Th. „D. Leonida” Iaşi (1999-2002), Lic. de Informatică „Gr. Moisil” (din 2003). Gradul didactic II (2001). Profesor mentor (2009). Doctorat în fizică (2009).
 • În prezent: Profesor, Lic. de Informatică „Gr. Moisil”.
 • Autor/ coautor: Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale şi articole în publicaţii internaţionale.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunile „Referate ştiinţifice”, „Fizică pe calculator” (2000-2005), preşedintele Secţiunii „Lucrări scrise” (2006-2009), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate: „Creativ este acela care acolo unde alţii nu văd nimic, el vede viitorul ...”.

 

Stan, Eliza

 • Carieră:
 • În prezent:
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Constanţa)/ naţionale, preşedinte al Secţiunii „Lucrări scrise”-liceu, autor de subiecte (2004-2009).
 • Mesaje/ Idei pedagogice promovate:

 

Stana, Mariana

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, director, Gr. Şc. „A. Saligny” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, preşedintele Secţiunii „Tehnici de laborator”-gimnaziu (din 2000), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Stana, Roxana

 • Carieră:
 • În prezent:
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunea „Tehnici de laborator” (2007-2009).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Stanciu, Anca-Eugentina

 • Carieră: Facultatea de Construcţii de Maşini, Inst. Politehnic Cluj-Napoca (1991). Inginer, profesor de discipline tehnice. Gradul didactic I (2008). Doctor în Inginerie Industriala (2009).
 • În prezent: Profesor, Gr. Şc. Th. de Transp. C. F. Iaşi.
 • Autor/ coautor: Articole de specialitate şi metodică în publicaţii de specialitate, simpozioane/ conferinţe judeţene/ naţionale/ internaţionale (2002-2009).
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, secretar al Secţiunii „Mecatronică” (2007-2009). A pus bazele organizării Secţiunii „Mecatronică” (2007), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Ştefan, Ioana

 • Carieră:
 • În prezent:
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: A participat la discuţiile grupului de iniţiativă (noiembrie 1997) care a pus bazele organizării concursului de fizică creativă „Ştefan Procopiu”. Evaluator în comisiile judeţene/ naţionale, preşedinte al Secţiunilor „Lucrări scrise”, „Compoziţii pe teme ştiinţifice” (1998-2001).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Şulea, Dorel

 • Carieră:
 • În prezent:
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, preşedintele Secţiunilor „Fizică aplicată” (2004-2006), „Mecatronică” (2007-2009).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Tăzlăoanu, Cezar

 • Carieră:
 • În prezent: lect. univ. dr., Facultatea de fizică, Univ. Bucureşti.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, preşedintele Secţiunii „Tehnici de laborator”-liceu (2000-2004).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Teodorescu, Adina

 • Carieră:
 • În prezent:
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunea „Tehnici de laborator”-gimnaziu (din 2000), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Todirel, Adriana

 • Carieră:
 • În prezent: Profesor, Şc. „I. Ghica” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunile „Lucrări scrise” (2003-2009), autor de subiecte pentru Concurs. A contribuit la dezvoltarea conceptelor Concursului.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Ţâmpu, Victoria

 • Carieră:
 • În prezent:
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunile „Lucrări scrise”, „Tehnici de laborator” (din 2003).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Ţârcă, Laurenţiu

 • Carieră:
 • În prezent:
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunea „Referate ştiinţifice” (din 2004).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

Ţura, Mihaela

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1989). Profesor de fizică: Şc. „Şt. Bârsănescu” Iaşi (1998-2002), Col. „C. Negruzzi” Iaşi. Inspector de management al I.S.J. Iaşi (2002-2006), inspector de fizică al I.S.J. Iaşi (2004-2005). Profesor metodist al I.S.J. Iaşi (din 1996), metodist C.C.D. Iaşi (2002-2003). Mentor practică pedagogică (din 2004). Evaluator ARACIP (2006), formator judeţean/ regional (educaţia adulţilor), membru în echipe de lucru pentru implementarea unor programe naţionale. Gradul didactic I.
 • În prezent: Profesor, Colegiul „C. Negruzzi” Iaşi.
 • Autor/ coautor: Teste de fizica pentru clasa a VII, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi (2008), Fise de lucru la fizică pentru clasa a VI-a, Ed. PIM (2009). Lucrări ştiinţifice (peste 20) prezentate la conferinţe naţionale şi internaţionale.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, preşedinte al Secţiunii „Tehnici de laborator” (2006-2009), autor de subiecte.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate: „Ştiinţa este marele antidot al entuziasmului nefondat şi al superstiţiei” (Adam Smith).

Ungureanu, Teodora

 • Carieră: Facultatea de chimie, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1988).  Profesor de chimie, Şc. Focuri, Iaşi (1988 – 2002). Director Şc. „C. Nechita” Focuri (2002 –2005). Profesor de fizică, Şc. „I. Cantacuzino” Paşcani (2007 – 2009). Gradul didactic I (2005).
 • În prezent: Profesor chimie–fizică, Şc. Moţca, Iaşi.
 • Autor/ coautor: „Aptitudinea matematică”, Ed. Spiru Haret, 2001.
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunea „Lucrări scrise”.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate: „Un elev nu este un vas pe care trebuie să-l umpli, ci o flacără pe care sa o aprinzi”.

 

Urmă, Luminiţa

 • Carieră:
 • În prezent:
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunile „Lucrări scrise”, „Referate ştiinţifice” (2000-2006).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Văcăriţa, Elena

 • Carieră:
 • În prezent: Pensionar.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunile „Lucrări scrise”, „Tehnici de laborator” (1999-2006), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

 

Vîrgă, Ovidiu

 • Carieră: Facultatea de fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1990). Profesor de fizică.
 • În prezent: Profesor, Gr. Şc. „Nicolina” Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, Secţiunea „Fizică aplicată” (din 2005).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

http://lh6.ggpht.com/_rUo5T8dGVF4/SxKvTrDxlGI/AAAAAAAAA_A/N2ZrwF8_Eb0/s640/IMG_0837.JPG

Voicu, Cristiana

 • Carieră: Facultatea de mecanică, Univ. Th. „Gh. Asachi” Iaşi (1983). Inginer, profesor de discipline tehnologice. Gradul didactic I.
 • În prezent: Profesor, Gr. Şc. de Transporturi C.F. Iaşi.
 • Autor/ coautor:
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Iaşi)/ naţionale, vicepreşedintele Secţiunii „Mecatronică” (2008-2009).
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate:

Zamfirescu, Irina

 • Carieră:  Facultatea de Fizică, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi (1989), Şcoala de Înalte Studii Postuniversitare, Univ. Th. „G. Asachi” Iaşi (2009). Profesor de fizică, Şc. Piatra Şoimului, Jud. Neamţ (1989-1990), Col. Th. „Al.I. Cuza" Suceava (1997-2004), Col. Naţ. „E. Racoviţă" Iaşi (2004-2005), Gr. Şc. „M. Sturdza" Iaşi (din 2005). Gradul didactic I (2000).
 • În prezent: Profesor, Gr. Şc. „M. Sturdza” Iaşi.
 • Autor/ coautor: Colaborări în proiecte şcolare internaţionale (Franţa, Germania).
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Suceava, Iaşi)/ naţionale (Galaţi, Iaşi, Constanţa). Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate: „A instrui pe tineri cum se cuvine nu constă în a le vârî în cap mulţime de cuvinte, fraze, expresii şi opinii din diferiţi autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile” (John Amos Comenius).

Leila Zevri

Zevri, Leila

 • Carieră:  Facultatea de Fizică, Univ. Bucureşti (1989). Master în „Didactica Matematicii” (2006). Profesor de fizică, Lic. Teor. „L. Blaga” Constanţa. Gradul didactic I. 
 • În prezent: Profesor, Lic. Teor. „L. Blaga” Constanţa.
 • Autor/ coautor: Colaborări în proiecte şcolare internaţionale (2004-2009).
 • Contribuţii la organizarea Concursului: Evaluator în comisiile judeţene (Constanţa)/ naţionale, preşedintele Secţiunii „Grupuri de cooperare”-liceu (din 2001), autor de subiecte pentru Concurs.
 • Mesaje/ idei/ practici pedagogice promovate: „Scopul educaţiei ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să gândească independent şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea comunităţii realizarea supremă a vieţii lor” (A. Einstein).

 

Organizare si desfasurare
Parteneriate & Programe comune
Primii pasi in cercetarea stiintifica - program de initiere a elevilor
Etapa judeteana, Iasi 2020
Etapa interjudeteana, Mamaia 5 - 7 iunie 2020
Tabara de creativitate stiintifica a Concursului "Stefan Procopiu"
Site-uri recomandate
Link

Site coordonat de :
Editor : prof. Iulian Leahu (Iasi)      Administrator : prof. Ion Cazacu-Davidescu (Iasi)
Realizatori: prof. Mihai Keller(Iasi), prof. Irina Frunza(Iasi), prof. Adriana Amazilitei(Iasi), prof. Magdalena Postolache(Iasi)
2006-2020 Concursul de creativitate "Stefan Procopiu"
site gazduit de mxhost.ro (http://www.mxhost.ro)